PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.16/09/2020

Rozpoczęcie roku akademickiego dla semestru 1 studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach pedagogicznych

Rozpoczęcie studiów 1 stopnia na kierunku Pedagogika oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna odbędzie się w dniu 3.10.2020r. /sobota/ o godzinie 8:30 w sali 2 przy ul. Niedziałkowskiego 18.

Plany będą udostępnione wszystkim Studentom w tym dniu, po rozpoczęciu.

Rozpoczęcie roku akademickiego dla semestru 1 studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Rozpoczęcie roku akademickiego dla semestru 1 studiów II stopnia na kierunku Pedagogika odbędzie się w dniu 3.10.2020r. o godzinie 8:00 w sali 110 przy ul. Niedziałkowskiego 18.

Plany będą udostępnione wszystkim Studentom w tym dniu, po rozpoczęciu.

10/07/2020

Egzaminy na studiach podyplomowych (pedagogicznych)

Egzaminy na studiach podyplomowych (pedagogicznych), trzy semestralnych ze względu na panującą wciąż pandemię koronawirusa oraz wymogi związane z zasadami bezpieczeństwa  odbędą się według następującego harmonogramu.

Egzamin

Sekretariat studiów podyplomowych

W dniach 13-15 lipca br. (pn.-wt.-śr.), sekretariat studiów podyplomowych, będzie nieczynny (wyłącznie dokumenty w/s rekrutacji, można składać w dziekanacie).

07/07/2020

Scientific and Methodical Seminar (online)

Program konferencji

25/05/2020

Rekrutacja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracuje i prowadzi rekrutację od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 15:15, a od czerwca także w soboty 8:15 – 14:00

Podczas osobistych wizyt w uczelni ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie następujących zasad:

 • dezynfekcja rąk po wejściu na teren uczelni
 • noszenie maseczki ochronnej podczas całej wizyty
 • wpisanie się do rejestru wejść
 • zachowanie bezpiecznego dystansu

Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, wtedy w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odłożenie wizyty na późniejszy termin.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 927 114 albo 515 927 117

17/05/2020

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Spotkanie Jana Pawła II z rektorami wszystkich wyższych uczelni polskich i przedstawicielami nauki:

“Dlatego też tak ważne jest dzisiaj przypomnienie sobie tej podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga Stwórcy, który jest Miłością, a człowiek-stworzenie jest powołany do tego, ażeby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem. Trzeba sobie ciągle na nowo przypominać, iż rozum jest darem Boga – św. Tomasz powiedział: największym darem Boga jest rozum – znakiem Bożego podobieństwa, jakie każdy człowiek nosi w sobie.”

 

7 czerwca 1999, Toruń, Aula UMK
Fot. źródło: toruntour.pl

 

 

 

24/04/2020

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020r. kształcenie na studiach i studiach podyplomowych zostaje zawieszone do 24 maja.
Zajęcia dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA w Opolu odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – platformy internetowej.

25/03/2020

Informacja dla studentów o możliwości wsparcia finansowego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Przypominamy, iż każdy student który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego.

Podstawą wnioskowania o wsparcie może być w szczególności utrata przez studenta lub członka  jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego w funkcjonowaniu pracodawców.

Student zobowiązany jest udokumentować utratę źródła dochodu przez siebie lub członka swojej rodziny. Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie do 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Ponadto, każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł może ubiegać się o stypendium socjalne.

Dział stypendialny

stypendia@poczta.wszia.opole.pl

tel. 515 927 197 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Wnioski i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://test.wszia.opole.pl/strefa-studenta/stypendia/

17/03/2020

Szanowni Państwo,
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na terenie uczelni pozostaną jedynie osoby niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, a zatem:

 1. Opłaty prosimy dokonywać w formie przelewów. Kasa uczelni jest nieczynna.
 2. Uczelnia nie będzie nakładać kar za nieoddanie książek w terminie. Jednocześnie informujemy, że biblioteka jest nieczynna.
 3. Zwracamy się z prośbą o zakładanie kont na platformie: https://e.wszia.opole.pl/login/index.php
  Od 21 marca będą pojawiać się materiały i instrukcje od poszczególnych wykładowców. Logując się na platformę, zamiast liter w numerze indeksu prosimy wstawić “0”. Przykładowo jeśli ktoś ma nr ZH28453 to wpisuje 028453. W razie kłopotów prosimy o kontakt mailowy z administratorem: m.hanulewicz@poczta.wszia.opole.pl
 4. Prosimy ograniczyć do niezbędnego MINIMUM wizyty na uczelni, a najlepiej nie planować ich wcale. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz Facebookowy profil, lub kontaktować się telefonicznie z dziekanatem. Nasz portier każdorazowo będzie decydował o tym, czy jest to przypadek szczególny i czy dana osoba zostanie wpuszczona na teren uczelni.
 5. Prosimy również w miarę możliwości o zapisywanie się do naszej grupy „Studenci WSZiA” – https://www.facebook.com/groups/2053579108205637/
 6. Prosimy o PILNY kontakt z dziekanatem osoby, które nie zaliczyły jeszcze sesji.
13/03/2020

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin 12 marca 2020 r. podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

12/03/2020

WAŻNE! Informacja dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji jedynie do spraw pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty. W sytuacjach niezbędnych prosimy o odwiedzanie szkoły pojedynczo, bez osób towarzyszących. Apelujemy o obowiązkowe dezynfekowanie rąk  po każdym wejściu do szkoły. Ponadto płatności przyjmujemy tylko w formie przelewu.

W innych przypadkach prosimy o załatwianie spraw mailowo bądź telefonicznie w godzinach 8.00 – 15.00

DZIEKANAT WYDZIAŁU EKONOMICZNO-PEDAGOGICZNEGO
tel. 515 927 114
tel. 515 927 117

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 
tel. 515 929 533

REKTORAT

tel. 515-927-197

OBSŁUGA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I ROSYJSKIM – ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

tel. +48 515 926 452 (WhatsApp, Viber)

KWESTURA

tel. 77 402-19-27
tel. 515-928-219

Konto WSZiA:
PKO BP I o/Opole, 39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

11/03/2020

Publikujemy zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu z dnia 10 marca 2020 r.

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 11 marca 2020 r. do odwołania zawieszam zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych prowadzone w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
 2. Wstrzymuję do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni. Zawieszam wyjazdy zagraniczne i krajowe studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, w tym związane z konferencjami, programami studenckimi. Wstrzymuję przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, jak i innych osób zaproszonych przez władze Uczelni, jej pracowników, Samorząd Studencki.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo studentów zawieszam do odwołania wszelkie wydarzenia kulturalne, naukowe i dydaktyczne itp.

§ 2

Wstrzymuję do odwołania zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadzam zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, nie posiadających karty mieszkańca.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log