Cel

Program

Miejsce konferncji i kontakt

Zgłoszenia i publikacja

Organizatorzy

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i Wydział Oświaty w Opolu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Zielonogórski
oraz Politechnika Opolska
zapraszają do wzięcia udziału
w XI Konferencji Naukowo-Metodycznej I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych zatytułowanej

”PLASTYCZNOŚĆ MÓZGU W TERAPII, REHABILITACJI I EDUKACJI”

która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2015 r. w Opolu

Tytułem wprowadzenia

Przez wiele lat sądzono, że mózg po osiągnięciu pewnego stadium rozwoju nie podlega żadnym zmianom, a jedynie z wiekiem ulega degradacji. W pierwszej połowie XX wieku naukowcy zajmujący się funkcjonowaniem mózgu stopniowo odkrywali jego zdolność do zamiany. Dzisiaj wiadomo już bezsprzecznie, ze mózg nie jest stałym i niezmiennym układem sterowania, a organem, który jest plastyczny i podlega zmianom pod wpływem różnorakich czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych doświadczeń i ćwiczeń. Wiedza o plastyczności mózgu ma przełomowe znaczenie, nie tylko w medycynie, ale także w dziedzinach zajmujących się stroną poznawczą mózgu – miedzy innymi w psychologii i w edukacji.

Opolska Konferencja dotycząca wykorzystania w edukacji i terapii neuronauk, w tym przede wszystkim możliwości mózgu posiada już X edycji, pierwsza z nich zorganizowana przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w 2004 roku była zatytułowana „Plastyczność mózgu”.

W związku z ogromnym zainteresowaniem tematem środowisk oświatowych Konferencja odbywała się corocznie przez dziesięć lat. W tym roku do współpracy w organizacji konferencji zaproszone zostały dwie uczelnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu i Uniwersytet Opolski. Tegoroczna XI Konferencja, pod tytułem „Plastyczność mózgu w terapii, rehabilitacji i edukacji”, jest jednocześnie I Międzynarodową Konferencją Naukowo-Metodyczną. Wystąpią na niej znamienici goście, naukowcy z różnych ośrodków akademickich, a także gość specjalny – psycholog, Barbara Arrowsmith-Young – twórczyni programu Arrowsmith, który jest skierowany do osób w każdym wieku mających trudności z uczeniem się spowodowane pewnego rodzaju niepełnosprawnością różnych obszarów mózgu. Barbara Arrowsmith z powodzeniem od ponad 30 lat leczy specyficzne problemy z nauką w Kanadzie, USA, Australii, Nowej Zelandii. W Polsce będzie gościła na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Cel Konferencji

Celem konferencji jest upowszechnienie najnowszych badań oraz informacji dotyczących wykorzystania plastyczności mózgu w diagnozie i terapii osób ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a także reedukacji, rehabilitacji dzieci i dorosłych pozwalającej na poprawę jakości ich życia, w przypadkach zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu, niepełnosprawności czy różnego rodzaju urazów neurologicznych.

Debaty konferencyjne będą odbywały się w następujących obszarach:

  1. Diagnozowanie i terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami w uczeniu się i zachowaniu
  2. Neurorehabilitacja dzieci i dorosłych z zaburzeniami i uszkodzeniami układu nerwowego
  3. Uczeń neurotypowy w szkole – wspieranie i wzmacnianie rozwoju

W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata naukowego i praktycy z kraju i zagranicy – Kanady, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Polski.

Konferencja będzie przebiegała w trzech formach: wykłady plenarne, sesje problemowe oraz warsztaty metodyczne.

Film o Programie B. Arrowsmith-Young