PL / EN / DE / UK


Struktura

Struktura Wydziału Ekonomiczno-Pedagogicznego (dla kierunku Pedagogika)
Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Pedagogicznego – dr Zenona Nowak
Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Pedagogicznego – dr Sławomir Śliwa
 Katedra Edukacji Dorosłych
 • Prof. zw. dr hab. Franciszek Marek                        Kierownik Katedry
 • Prof. dr hab. Tadeusz Olewicz
 • Dr Jarosław Czepczarz
 • Dr Mariusz Drożdż
 • Dr Zenona M. Nowak
 • Mgr Renata Nycz
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Badań Edukacyjnych
 • Prof. dr hab. Wiesław Gworys               Kierownika Katedry
 • Dr Irena Koszyk
 • Dr Krystyna Łangowska-Marcinowska
 • Mgr Aleksander Iszczuk
 • Mgr Małgorzata Szeląg
Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Prof. dr hab. Marian Kapica    Kierownik Katedry
 • Dr Andrzej Kurek
 • Dr Zdzisław Markiewicz
 • Mgr Mirosław Hanulewicz
 • Mgr Dariusz Stanuchowski
Katedra Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
 • prof. dr hab. Wiesław Sikorski       Kierownik Katedry
 • Dr Urszula Strzelczyk-Raduli
 • Mgr Elżbieta Sobolewska
 • Dr Sławomir Śliwa
 • Mgr Anna Śliwa
 Katedra Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Wczesnoszkolnego 
 • Dr Dorota Kowalska    p.o. Kierownik Katedry
 • Dr Agata Juziuk
 • Mgr Krystyna Dąbek
 • Mgr Łukasz Fiebich
 • Mgr Justyna Kowalik
 • Mgr Lucyna Polzer-Mizio
 • Mgr Joanna Pytlik
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log