PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.25/05/2020

Konsultacje

Informacje dotyczące możliwości bezpośrednich konsultacji, przy zachowaniu pełnych norm sanitarnych (m.in. maseczki, dezynfekcja sal) z prowadzącymi poszczególne przedmioty i seminaria, będą dostępne po zalogowaniu się na stronie Uczelni od 28 maja 2020.  Prosimy zapoznać się z harmonogramem przebiegu tych konsultacji.

Zapisy dla studentów stacjonarnych będą prowadzone pod nr tel. 515-926-452  od 01.06. do 5.06.2020r.

Zapisy dla studentów niestacjonarnych będą prowadzone pod nr tel.  515-927-117  od 1.06. do 5.06.2020r.

Wybór konkretnej godziny konsultacji zależy od kolejności zgłoszeń.

Wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 prowadzone są jedynie  w formie zdalnej.
 2. Sesja zaliczeniowa, egzaminacyjna i poprawkowa w semestrze letnim odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego w systemie zdalnym.
21/05/2020

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

13/05/2020

Informacja dotyczącą weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Informację dotyczącą terminu i formy przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu oraz wykorzystywanego narzędzia otrzymają Państwo na platformie e-learningowej od swoich nauczycieli akademickich  do końca maja

11/05/2020

Seminarzyści prof.dr hab. P.Blaika

Informujemy, że studenci II sem. II stopnia Zarządzanie-Niestacjonarne  będący seminarzystami prof.dr hab.P.Blaika proszeni są o pilne nawiązanie kontaktu mailowego pod adresem:

piotr.blaik@op.pl

Jednocześnie o podobny kontakt proszeni są studenci kontynuujący współpracę w ramach seminarium na wyższych semestrach.

06/05/2020

Projekty realizowane na Wydziale

Międzynarodowa analiza społecznej odpowiedzialności biznesu w wybranych rejonach Morawsko-śląskiego kraju i województwa Opolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

24/04/2020

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020r. kształcenie na studiach i studiach podyplomowych zostaje zawieszone do 24 maja.
Zajęcia dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA w Opolu odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – platformy internetowej.

20/04/2020

Biblioteka

Informujemy, że od 20 kwietnia umożliwiamy wypożyczanie książek z naszej biblioteki na poniższych zasadach:

 • prosimy o wybieranie książek z naszego katalogu, który mieści się pod linkiem: http://test.wszia.opole.pl/lib/
 • listę tytułów wraz z imieniem i nazwiskiem osoby wypożyczającej prosimy przesyłać na mail biblioteki:
 • książki będą do odebrania na następny dzień od złożenia zamówienia
 • po zamówione książki należy udać do się do budynku szkoły na ul. Niedziałkowskiego 18, w godzinach od 9.00 do 15.00, po podaniu swojego nazwiska zostaną wydane one z portierni

Dodatkowe informacje:

 • książki zostaną przypisane do indywidualnego konta bibliotecznego studenta, z uwagi na specyfikę sytuacji, nie jest obecnie wymagane posiadanie założonej karty bibliotecznej
 • maksymalny limit wypożyczanych książek to 6 egzemplarzy na jedną osobę
 • termin zwrotu książek zostaje wydłużony do trzech miesięcy od momentu wypożyczenia

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biblioteką:

 • telefoniczny 515 926 859
 • mailowy

 

03/04/2020

Przerwa świąteczna

W dniach 9-13 kwietnia br. Uczelnia będzie nieczynna.

31/03/2020

Uwaga seminarzyści dr J.Ratajczak

Uwaga seminarzyści dr J. Ratajczak , sem. VI –  I stopnia, sem. IV – II stopnia. Wszelkie materiały związane z przygotowywaną pracą dyplomową wymagające oceny Promotora proszę wysyłać na adres j.ratajczak@poczta.wszia.opole.pl

25/03/2020

Informacja dla studentów o możliwości wsparcia finansowego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Przypominamy, iż każdy student który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego.

Podstawą wnioskowania o wsparcie może być w szczególności utrata przez studenta lub członka  jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego w funkcjonowaniu pracodawców.

Student zobowiązany jest udokumentować utratę źródła dochodu przez siebie lub członka swojej rodziny. Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie do 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Ponadto, każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł może ubiegać się o stypendium socjalne.

Dział stypendialny

stypendia@poczta.wszia.opole.pl

tel. 515 927 197 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Wnioski i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://test.wszia.opole.pl/strefa-studenta/stypendia/

20/03/2020

Seminarzyści dr M. Janickiego

Wszyscy seminarzyści proszeni są o przesłanie na adres mailowy prowadzącego do poniedziałku, do godz. 8:00 pliku zawierającego: plan pracy, cały rozdział oraz imię i nazwisko.

Pliki prosimy przesyłać w Wordzie.

18/03/2020

Uwaga studenci!!!

Starostowie poszczególnych semestrów proszeni są o PILNY kontakt z Dziekanatem w celu uzyskania haseł dostępu do kursów na platformie e-learningowej.

Jednocześnie przypominamy o konieczności założenia konta na platformie pod adresem: https://e.wszia.opole.pl/login/index.php

17/03/2020

Uwaga!

Szanowni Państwo,
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na terenie uczelni pozostaną jedynie osoby niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, a zatem:

 1. Opłaty prosimy dokonywać w formie przelewów. Kasa uczelni jest nieczynna.
 2. Uczelnia nie będzie nakładać kar za nieoddanie książek w terminie. Jednocześnie informujemy, że biblioteka jest nieczynna.
 3. Zwracamy się z prośbą o zakładanie kont na platformie: https://e.wszia.opole.pl/login/index.php
  Od 21 marca będą pojawiać się materiały i instrukcje od poszczególnych wykładowców. Logując się na platformę, zamiast liter w numerze indeksu prosimy wstawić “0”. Przykładowo jeśli ktoś ma nr ZH28453 to wpisuje 028453. W razie kłopotów prosimy o kontakt mailowy z administratorem: m.hanulewicz@poczta.wszia.opole.pl
 4. Prosimy ograniczyć do niezbędnego MINIMUM wizyty na uczelni, a najlepiej nie planować ich wcale. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz Facebookowy profil, lub kontaktować się telefonicznie z dziekanatem. Nasz portier każdorazowo będzie decydował o tym, czy jest to przypadek szczególny i czy dana osoba zostanie wpuszczona na teren uczelni.
 5. Prosimy również w miarę możliwości o zapisywanie się do naszej grupy „Studenci WSZiA” – https://www.facebook.com/groups/2053579108205637/
 6. Prosimy o PILNY kontakt z dziekanatem osoby, które nie zaliczyły jeszcze sesji.
13/03/2020

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin 12 marca 2020 r. podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

« Newer PostsOlder Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log