PL / EN / DE / UK


Konferencje naukowe

 1. ORGANIIZATIION AND MANAGEMENT IIN THE SERVIICES’’ SPHERE May 8, 2020, The Academy of Management and Administration in Opole, Berdyansk – Kyiv – Opole – Slovyansk
 2. Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference Poland 16-18 10.2018, The Academy of Management and Administration in Opole, 2018,
 3. Sytuacja demograficzna jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta i powiatu Nysa (stan obecny i perspektywy). WSZiA Opole, PWSZ Nysa 19-20 kwiecień 2018,
 4. Conference Proceedings of the International Scientific Conference Poland 21-22 04.2018, The Academy of Management and Administration in Opole, 2018,
 5. Conference Proceedings of the 5-th International  October 26-29, 2017 The Academy of  Management and Administration in Opole 2017,
 6. Modern problems of improve living standards in globalized world, II International Scientific and Practical Internet – Conference, Opole – Berdyansk – Tblisi – Slovyansk – Kropyvnytsky, December 8, 2017,
 7. Problems and prospects of territories’ socio -economic development April 20–23 , 2017 Opole, Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference Poland, The Academy of  Management and Administration in Opole, 2017,
 8. Problems and prospects of territories socio-economic development, Conference Proceedings oh the 5th International Scientific Conference, April 14-17 2016, Opole, Poland, The Academy of  Management and Administration in Opole, 2016,
 9. Modern problems of improve living standards in      a globalized world   Conference Proceedings of the International  Scientific Internet – Conference  Opole, Berdyansk, Slavyansk  12. 2016  
 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konferencja naukowa WSZiA Opole, 4-5 grudnia 2015,
 11. Conference Proceedings of the 3rd International Scientific Conference November 19 – 21, 2015, Konferencja międzynarodowa Opole 2015,
 12. IV International Scientific Conference „Problems and prospects of terriotories socio-ekonomic development” Opole, Poland  April 29 – May 3, 2015.
 13. International Scientific Conference “Academic Conference on Modern Economics and Social Sciences” Opole, 9-10 kwietnia 2015r,
 14. Partnerstwo dla ekonomii społecznej, Konferencja naukowa WSZiA Opole 22 maj 2014r,
 15. Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie, 30 listopada 2012 r WSZiA Opole, 2012,
 16. Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy, Konferencja naukowa WSZiA Opole 4-5 czerwiec 2012,
 17. Społeczna Odpowiedzialność biznesu i administracji
 18. Panel dyskusyjny “Opolskie odpowiedzialnie – dobre praktyki CSR”
 19. I OPOLSKA KONFERENCJA PROMUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
 20. Zaburzenia osobowości
 21. Miejsce Edukacyjnej Wartości Dodanej w dochodzeniu do efektywności pracy szkoły
 22. Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie
 23. Uczeń romski w polskim systemie oświaty. Teoria i praktyka
 24. Kobieta i czas
 25. Konferencja poświęcona edukacji elementarnej “Quo vadis, Edukacjo?”
 26. W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym
 27. Długowieczność i praca
 28. Starość w młodości – młodość w starości
 29. Starość, zależność, samotność – konsekwencje społeczno-rodzinne
 30. Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych. Pierwszy krok na rynek pracy
 31. XIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (26-27.09.2008 r.)
 32. Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach
 33. Studia wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka
 34. Oczekiwania i możliwośi psychicznego wsparcia ludzi straych przez społeczność otoczenia
 35. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i naukowe w misji szkoły wyższej niepublicznej
 36. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bliżej siebie – dalej od narkotyków
 37. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się człowieka
 38. Seminarium „Zachęta” w ramach projektu „Kreatywne zarządzanie i komunikacja baza rozwoju innowacji i nowych technologii”, WSZiA, 28 października 2011 r.
 39. „Tarasy przedsiębiorczości III. Klastry – kooperacja i współpraca w biznesie” – forum dyskusyjne w ramach projektu „Klastry – badania warunków funkcjonowanie i możliwości rozwoju w woj. opolskim”, WSZiA, 8 lipca 2011r.
 40. „Tarasy przedsiębiorczości II. Skuteczna promocja nauki i biznesu” – konferencja w ramach projektu „Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim”, WSZiA, 26 listopada 2010 r.
 41. Spotkanie otwarte dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Ścieżka kariery. WSZiA w Opolu pomoże w jej wyborze” – konferencja w ramach projektu „Ścieżka kariery. WSZiA w Opolu pomoże w jej wyborze”, WSZiA, 28 października 2010 r.
 42. Nowe wymiary i nowe perspektywy pracy socjalnej w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, WSZiA, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Opole 9 czerwca 2010r.
 43. „Tarasy przedsiębiorczości. Jak skutecznie promować biznes w nauce?” – konferencja w ramach projektu „Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim”, WSZiA, 20 maj 2010 r.
 44. „Rola przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju regionu” – konferencja w ramach projektu „Wykorzystaj potencjał uczelni – załóż firmę”, WSZiA, 28 stycznia 2010 r.
 45. „Program operacyjny infrastruktura i środowisko w aspekcie logistyki humanitarnej” – seminarium Pana Stanisława Gawłowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, WSZiA, Opole, 3 czerwca 2009 r.
 46. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wykształcenie a rynek pracy. Strategia Lizbońska – szansą dla Polski”, WSZiA, Opole, 1 czerwca 2009 r.
 47. „Polityka a kryzys gospodarczy” – seminarium z cyklu „Opolskie spotkania ekonomistów”, WSZiA, Opole, 28 maja 2009 r. (współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Opolu)
 48. Konferencja popularno – naukowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu „Zarządzanie kryzysowe i logistyka humanitarna”, WSZiA, Opole, 24-25 maja 2009 r.
 49. „Przedsiębiorczość akademicka. Stan i możliwości rozwoju w woj. opolskim” – konferencja w ramach projektu „Wykorzystaj potencjał uczelni – załóż firmę”, WSZiA, 26 marca 2009 r.
 50. Ogólnopolska konferencja „Diagnostyka Edukacyjna”, WSZiA, opole, 26-28 września 2008 r. – (współorganizatorzy: miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Diagnostyczne).
 51. „Psychologiczno – społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach”, WSZiA, Opole, 20 września 2008 r.
 52. „Kompleksowe badania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb – prezentacja wyników badań”, WSZiA, Opole, 27 czerwca 2008 r.
 53. „Szkoły Wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka.”, WSZiA, 22 – 23 kwietnia, Opole 2008, (współorganizator: Uniwersytet Opolski)
 54. Uwarunkowania i możliwości rozwoju województwa opolskiego, WSZiA, Opole, 9 czerwca 2008 r.
 55. „Kultura demokratyczna w Polsce – tradycja i współczesność”, WSZiA, 15 kwiecień 2008 r.
 56. „Zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie 1 stycznia 2008, zagadnienia praktyczne w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministerstwa Finansów z zakresu VAT”, WSZiA, Opole, 17 grudnia 2007, (współorganizatorzy: Opolski Urząd Skarbowy oraz Dział Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte).
 57. „Dzieci – żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych”, WSZiA, Opole, 11 grudnia 2007 (współorganizatorzy: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Uniwersytet Opolski).
 58. Mniejszości narodowe i Etniczne w Europie – edukacja i kultura, międzynarodowa konferencja naukowa, „ colloquium Opole 2007 ” , 25 – 27 listopad 2007, Opole (współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zattau – Görlitz).
 59. Oczekiwania i możliwości psychologicznego wsparcia ludzi starszych przez społeczność otoczenia – WSZiA, Opole 20 października 2007 r.
 60. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się człowieka – WSZiA, Opole 22-23-września 2006
 61. Międzynarodowa Szkoła Letnia: Pt. “Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej: Integracja i bezpieczeństwo Europejskie” – współorganizatorzy: Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kwatera Główna NATO, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego Nicea, Opole – Berlin – Bruksela, 31.08 sierpnia – 14 września 2006 r.
 62. Czynniki kształtujące rozwój Śląska do 2020 r. – współorganizator: Narodowy Bank Polski, Opole 26 kwietnia 2006 r.;
 63. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i naukowe w misji szkoły wyższej niepaństwowej – WSZiA, Opole 7 kwietnia 2006 r.;
 64. Co zrobić, by młodzież mogła realizować się na Opolszczyźnie – WSZiA, Opole 28.03. 2006 r.;
 65. Demograficzny i socjologiczny obraz Śląska w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 – współorganizatorzy: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, PIN Instytut Śląski, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Socjologiczne O/Opole, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Opole 115 grudnia 2005 r;
 66. Colloquium Opole – Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. “W zjednoczonej Europie. Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji” – współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, Opole 20-22 listopad 2005 r.;
 67. Media elektroniczne jako narzędzie komunikacji marketingowej – współorganizator: Radio Opole S. A., Opole 20 -21 września 2005 r.
 68. Międzynarodowa Szkoła Letnia: Pt. “Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej: Bezpieczeństwo Europejskie” – współorganizatorzy: Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kwatera Główna NATO, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego Nicea, Opole – Berlin – Bruksela, 1- 15 września 2005 r.
 69. Skutki II wojny światowej z perspektywy 60-lecia – współorganizator: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 27 kwietnia 2005 r.
 70. Colloquium Opole – Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. “Kształcenie + wykształcenia = praca ? – współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, Opole 21-24 listopad 2004 r.;
 71. Doradca zawodowy w szkole – doświadczenia i przyszłość – WSZiA Opole 18 październik 2004 r;
 72. Opolszczyzna w UE – szanse i zagrożenia – WSZiA, Opole 12 maja 2004 r;
 73. Pierwsze kroki w poszukiwaniu praktyki zagranicznej – seminarium, współorganizator: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 23 marzec 2004 r.;
 74. Colloquium Opole – Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. “Przystąpienie do UE. Szanse dla regionów – współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, – 16 – 19 listopada 2003 r.;
 75. Demokracja, sprawiedliwość, bezpieczeństwo. Wspólne wartości nowej europy – WSZiA, Opole 22 – 23 wrzesień 2003 r;.
 76. Polityka strukturalna wobec wyzwań integracyjnych z UE i przyśpieszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski – współorganizator: Katedra Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Opolskiego, Pokrzywna 18-20 września 2003 r .;
 77. Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego do 2020 roku – współorganizatorzy: PIN Instytut Śląski, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Opolu, Polskie Towarzystwo Demograficzne – Oddział Śląski, Opole 9 czerwca 2003;
 78. Bać się albo nie bać przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – seminarium naukowe, Opole 22 maja 2003 r;
 79. Uczciwość w życiu publicznym – seminarium, WSZiA Opole 2 grudzień 2002r.;
 80. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionie – współorganizator: Opolska Izba Gospodarcza, 14 – 15 listopad 2002;
 81. Grupy interesu w systemach demokratycznych i niedemokratycznych – współorganizator: Uniwersytet Opolski, 5 – 6 listopada 2002 r.;
 82. Colloquium Opole – Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. “Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji – współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze – 3-6 listopada 2002.;
 83. Międzynarodowa szkoła letnia “Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo europejskie – współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej, Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska Opolskiego, 1-13 września 2002 r.;
 84. Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie Środkowej – współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, WSP ZNP w Warszawie, 6 – 7 czerwca 2002 r.;
 85. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, problemy: zarządzania, prawne i finansowe – współorganizatorzy Uniwersytet Opolski, Urząd Miasta Opola, 8 – 10 maja 2002 r.;
 86. Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej – współorganizator: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Racibórz – 25 – 26 04. 2002 r;
 87. IV Forum Dyskusyjne Innowacyjność i Transfer Technologii – współorganizatorzy: Forum Akademicko Gospodarcze Śląska Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, 11 – 12 kwietnia 2002 r.
 88. Przemysł turystyczny na obszarach wiejskich – współorganizator: Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie; Opole 18 marzec 2002r.;
 89. Przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej z punktu widzenia euroregionów pogranicza Polsko – Czeskiego, współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Opawie, 22 listopad 2001 r.;
 90. Ekologiczne aspekty rozwoju społeczno – gospodarczego – współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, WFOŚiGW w Opolu – 9 listopad 2001 r.;
 91. Colloquium Opole – Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. Lęki i Obawy przed procesem jednoczenia się Europy – współorganizatorzy: Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, 4 – 7 listopad 2001;
 92. Wymiary globalizacji. Obawy i nadzieje – WSZiA, Opole 13 -14 października 2001 r.
 93. Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej – współorganizator: Uniwersytet Opolski, 7 – 8 października 2001 r.;
 94. Edukacja i wychowanie wobec wyzwań przyszłość – współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Urząd Miasta Opola, 31 maja – 2 czerwca 2001r.;
 95. Trzecie opolskie międzynarodowe sympozjum nt. “O człowieka w człowieku” – współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Instytut Śląski, 29 -31 maj 2000 r.;
 96. Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa – Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – Doświadczenia i perspektywy – współorganizatorzy Uniwersytet Opolski, Urząd Miasta Opola, 29 – 31 maja 2000 r.;
 97. Oświata wobec mniejszości narodowych w Europie Środkowej u progu XXI wieku współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej, WSP ZNP w Warszawie, 11 – 12 maja 2000r.;
 98. Gospodarka odpadam” – Opole – Pokrzywna 19-20 listopada 1999 r., współorganizatorzy: Politechnika Opolska, LOBBE – Opole;
 99. Produktywność – konkurencyjność – integracja – współorganizator: Uniwersytet Opolski, 10 – 12 października 1999 r.;
 100. Forum Dialogu – Opolszczyzna XXI wieku nt. Edukacja szansą rozwoju Opolszczyzny – współorganizator: Business Center Club, Opole, 6 listopada 1998 r.;
 101. Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego” – współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Urząd Wojewódzki w Opolu, 11 marca 1997r.;
 102. Organizacja w latach 2003-2006 wspólnie z Polską Akademią Nauk O/Katowice – 10 spotkań i seminariów naukowych.
 103. Wystąpienia w konferencjach organizowanych przez władze administracyjno – samorządowe województwa opolskiego i inne instytucje szczebla lokalnego i centralnego:
 104. 1 lipca 2008 – Handel międzynarodowy – „free” czy „fair” – ”wolny” czy „sprawiedliwy”?, Salon Zielonej Myśli.
 105. 23 kwiecień 2008r. – VI edycja Warsztatów Przedsiębiorczości – „Młodzi w biznesie” – (Opolskie Studenckie Forum BCC).
 106. 16 marzec 2008 r. – Konferencja inaugurująca działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego” ( Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego)
 107. 13 marzec 2008 r. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Komisja Nadzoru Finansowego, polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli).
 108. 7 marzec 2008r. – „Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny” (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
 109. 5 marzec 2008r. – „I Konferencja doradców zawodowych Miasta Opola”. – (ZSZ w Opolu).
 110. 23 listopad 2007r. – „Rozwój kształcenia i możliwości jego wspierania z Funduszy Strukturalnych”, (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek EFS działający przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu).
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log