PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.25/03/2020

Informacja dla studentów o możliwości wsparcia finansowego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Przypominamy, iż każdy student który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego.

Podstawą wnioskowania o wsparcie może być w szczególności utrata przez studenta lub członka  jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego w funkcjonowaniu pracodawców.

Student zobowiązany jest udokumentować utratę źródła dochodu przez siebie lub członka swojej rodziny. Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie do 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Ponadto, każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł może ubiegać się o stypendium socjalne.

Dział stypendialny

stypendia@poczta.wszia.opole.pl

tel. 515 927 197 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Wnioski i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://test.wszia.opole.pl/strefa-studenta/stypendia/

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log