PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.13/05/2020

Informacja dotyczącą weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Informację dotyczącą terminu i formy przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu oraz wykorzystywanego narzędzia otrzymają Państwo na platformie e-learningowej od swoich nauczycieli akademickich  do końca maja

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log