PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.18/04/2019

Opolska Szkoła Ćwiczeń (Modelowa Szkoła Ćwiczeń)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest partnerem Miasta Opola oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty pn. Opolska Szkoła Ćwiczeń. Jest to jedna z dwóch modelowych szkół działająca w naszym województwie.

W ramach pracy Opolskiej Szkoły Ćwiczeń nasi Studenci mogą:

  • odbywać praktyki w szkołach objętych patronatem;
  • uczestniczyć w lekcjach pokazowych;
  • uczestniczyć w sieciach współpracy i samokształcenia;
  • uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach z zakresu kompetencji kluczowych;
  • uzyskać wsparcie mentorów.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log