PL / EN / DE / UK


Obrona

OBRONA

  • Praca oraz praca w wersji elektronicznej (płyta CD koniecznie nagrana w wersji Word) wraz z indeksem powinna być złożona najpóźniej tydzień przed obroną, w przeciwnym wypadku student może nie być dopuszczony do obrony
  • Praca powinna być złożona w dziekanacie w 1 egzemplarzu (druk dwustronny, oprawa miękka, klejona)
  • Na oryginale pracy (strona tytułowa) musi być akceptacja promotora, który wyraża zgodę na dopuszczenie pracy do obrony
  • Zaliczenie seminarium dyplomowego semestru szóstego kończy się oceną
  • Strona tytułowa wg wzoru (dostępny poniżej)
  • Na odwrocie strony tytułowej, każdy autor pracy dyplomowej musi zamieścić oświadczenie, że praca dyplomowa została napisana samodzielnie (druk dostępny poniżej)
  • System antyplagiatowy:  wszystkie prace (licencjackie i magisterskie) podlegają weryfikacji systemem antyplagiatowym (www.plagiat.pl). Raport skrócony, będący efektem weryfikacji pracy dyplomowej, student zamieszcza jako ostatni element we wszystkich składanych egzemplarzach pracy dyplomowej, natomiast raport pełny zamieszcza na płycie CD wraz z pracą dyplomową. Uwaga! – proszę zwrócić uwagę, aby przy wgrywaniu prac dyplomowych do systemu antyplagiatowego w polu “Tytuł” – wpisać tytuł pracy dyplomowej, a w polu “Autor” – wpisać swoje imię i nazwisko.
  • Do dyplomu potrzebne są 4 zdjęcia o formacie (4,5×6,5)cm
  • Dyplomy można odbierać miesiąc po obronie (opłata za dyplom wynosi 60 zł)
  • Legitymacja studencka podlega zwrotowi
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log