PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.06/07/2020

Dziekanat

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) dziekanat jest czynny we wtorki i środy w godzinach od 9.00 do 13.30

08/06/2020

Ankieta dla studentów

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i dynamicznymi zmianami w sposobie odbywania studiów wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ta trudna sytuacja, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Dlatego też Ministerstwo zamierza rozpocząć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 r. systemu preferencyjnych kredytów studenckich.

W związku z tym Ministerstwo wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę dla studentów, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.

Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która będzie aktywna do 17 czerwca br.

02/06/2020

Oświadczenie studenta przystępującego zdalnie do obrony w WSZiA w Opolu

Oświadczenie do pobrania:

http://test.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/06/Oświadczenie-studenta-przystępującego-zdalnie-do-obrony-w-WSZiA-w-Opolu.pdf

25/05/2020

Wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 prowadzone są jedynie  w formie zdalnej.
 2. Sesja zaliczeniowa, egzaminacyjna i poprawkowa w semestrze letnim odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego w systemie zdalnym.
21/05/2020

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

13/05/2020

Informacja dotyczącą weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Informację dotyczącą terminu i formy przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu oraz wykorzystywanego narzędzia otrzymają Państwo na platformie e-learningowej od swoich nauczycieli akademickich  do końca maja

24/04/2020

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020r. kształcenie na studiach i studiach podyplomowych zostaje zawieszone do 24 maja.
Zajęcia dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA w Opolu odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – platformy internetowej.

03/04/2020

Przerwa świąteczna

W dniach 9-13 kwietnia br. Uczelnia będzie nieczynna.

25/03/2020

Informacja dla studentów o możliwości wsparcia finansowego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Przypominamy, iż każdy student który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego.

Podstawą wnioskowania o wsparcie może być w szczególności utrata przez studenta lub członka  jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego w funkcjonowaniu pracodawców.

Student zobowiązany jest udokumentować utratę źródła dochodu przez siebie lub członka swojej rodziny. Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie do 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Ponadto, każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł może ubiegać się o stypendium socjalne.

Dział stypendialny

stypendia@poczta.wszia.opole.pl

tel. 515 927 197 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Wnioski i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://test.wszia.opole.pl/strefa-studenta/stypendia/

17/03/2020

Uwaga!

Szanowni Państwo,
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na terenie uczelni pozostaną jedynie osoby niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, a zatem:

 1. Opłaty prosimy dokonywać w formie przelewów. Kasa uczelni jest nieczynna.
 2. Uczelnia nie będzie nakładać kar za nieoddanie książek w terminie. Jednocześnie informujemy, że biblioteka jest nieczynna.
 3. Zwracamy się z prośbą o zakładanie kont na platformie: https://e.wszia.opole.pl/login/index.php
  Od 21 marca będą pojawiać się materiały i instrukcje od poszczególnych wykładowców. Logując się na platformę, zamiast liter w numerze indeksu prosimy wstawić “0”. Przykładowo jeśli ktoś ma nr ZH28453 to wpisuje 028453. W razie kłopotów prosimy o kontakt mailowy z administratorem: m.hanulewicz@poczta.wszia.opole.pl
 4. Prosimy ograniczyć do niezbędnego MINIMUM wizyty na uczelni, a najlepiej nie planować ich wcale. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz Facebookowy profil, lub kontaktować się telefonicznie z dziekanatem. Nasz portier każdorazowo będzie decydował o tym, czy jest to przypadek szczególny i czy dana osoba zostanie wpuszczona na teren uczelni.
 5. Prosimy również w miarę możliwości o zapisywanie się do naszej grupy „Studenci WSZiA” – https://www.facebook.com/groups/2053579108205637/
 6. Prosimy o PILNY kontakt z dziekanatem osoby, które nie zaliczyły jeszcze sesji.
13/03/2020

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin 12 marca 2020 r. podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

12/03/2020

WAŻNE! Informacja dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji jedynie do spraw pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty. W sytuacjach niezbędnych prosimy o odwiedzanie szkoły pojedynczo, bez osób towarzyszących. Apelujemy o obowiązkowe dezynfekowanie rąk  po każdym wejściu do szkoły. Ponadto płatności przyjmujemy tylko w formie przelewu.

W innych przypadkach prosimy o załatwianie spraw mailowo bądź telefonicznie w godzinach 8.00 – 15.00

DZIEKANAT WYDZIAŁU EKONOMICZNO-PEDAGOGICZNEGO
tel. 515 927 114
tel. 515 927 117

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 
tel. 515 929 533

REKTORAT

tel. 515-927-197

OBSŁUGA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I ROSYJSKIM – ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

tel. +48 515 926 452 (WhatsApp, Viber)

KWESTURA

tel. 77 402-19-27
tel. 515-928-219

Konto WSZiA:
PKO BP I o/Opole, 39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

11/03/2020

Publikujemy zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu z dnia 10 marca 2020 r.

Działając na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz.1085) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 11 marca 2020 r. do odwołania zawieszam zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych prowadzone w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
 2. Wstrzymuję do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni. Zawieszam wyjazdy zagraniczne i krajowe studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, w tym związane z konferencjami, programami studenckimi. Wstrzymuję przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, jak i innych osób zaproszonych przez władze Uczelni, jej pracowników, Samorząd Studencki.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo studentów zawieszam do odwołania wszelkie wydarzenia kulturalne, naukowe i dydaktyczne itp.

§ 2

Wstrzymuję do odwołania zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadzam zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, nie posiadających karty mieszkańca.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

29/11/2019

Przyznane stypendia na rok akademicki 2019/2020

http://test.wszia.opole.pl/przyznane_stypendia_2019_2020

18/10/2019

Przedłużony termin składania wniosków na stypendia

Termin został przedłużony do 31 października br.

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log