PL / EN / DE / UK


Studenci niepełnosprawni

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Studenci  Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji  z orzeczoną niepełnosprawnością mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Zajęcia będą odbywać się w ramach wsparcia z dotacji budżetowej na cele związane ze stwarzaniem  studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do  pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.

Przygotowane i oferowane studentom niepełnosprawnym zajęcia charakteryzować się będą różnymi formami ćwiczeń dostosowanych  do indywidualnych możliwości studentów, między innymi będą to  ćwiczenia ogólnosprawnościowe, ćwiczenia rozciągające , rozluźniające oraz ustalone indywidualnie ze studentem zajęcia  dostosowane do posiadanego schorzenia i jednostki chorobowej. Zapewniamy odpowiedni sprzęt rehabilitacyjno – sportowy.

Zajęcia odbywać się będą w Szara Willa – Fitlife Fitness, ul Oleska 11, Opole

Roczek Bartłomiej – pełnomocnik Rektora do studentów będących osobami niepełnosprawnymi w WSZiA w Opolu.

Asystenci dla studentów niepełnosprawnych w WSZiA w Opolu

  • M. Oleksiuk
  • R. Wdowik
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log