PL / EN / DE / UK


Przetargi

Realizowane przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/EW/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/EW/2018

WYKONANIE OBUDOWY DYDAKTYCZNEJ
opracowanie scenariuszy dla szkoleń stacjonarnych i e-learningowych oraz zatrudnienie trenerów realizujących szkolenia stacjonarne i e-learningowe

Więcej informacji na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZATRUDNIENIE MOBILNYCH DORADCÓW
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia ZATRUDNIENIE MOBILNYCH DORADCÓW nr 01/05/2017 z dnia 22.05.2017 rok w ramach projektu pt. „Integracja bez granic III”, finansowanego ze finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

SPECJALISTA DS. REALIZACJI PROJEKTU
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia SPECJALISTA DS. REALIZACJI PROJEKTU nr 01/04/IBGIII/2017 z dnia 26.04.2017 w ramach projektu pt. „Integracja bez granic III” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

TŁUMACZENIA.
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia TŁUMACZENIA nr 02/03/IBGIII/2017 z dnia 30.03.2017 w ramach projektu pt. „Integracja bez granic III” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

ZATRUDNIENIE MOBILNYCH DORADCÓW.
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia ZATRUDNIENIE MOBILNYCH DORADCÓW nr 01/03/2017 z dnia 28.03.2017 rok w ramach projektu pt. „Integracja bez granic III”, finansowanego ze finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zrealizowane przetargi

Numer sprawy D/5/2014
Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na potrzeby projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej”

Numer sprawy U/4/2014
Przedmiot zamówienia: „Usługa utworzenia, uruchomienia i wdrożenia platformy internetowej dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na potrzeby projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej”

Numer sprawy D/3/2014
Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na potrzeby projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej”

Numer sprawy NB 1/2013
Przedmiot zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Nadbudowa fragmentu budynku dydaktyczno-hotelowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ul. Ozimskiej 63”

Numer sprawy RB 1/2013
Przedmiot zamówienia: „Nadbudowa fragmentu budynku dydaktyczno-hotelowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ul. Ozimskiej 63

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log