PL / EN / DE / UK

Trwa ładowanie ...

Szlachetna paczka

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wesprzeć tak szlachetną inicjatywę. Trzymamy kciuki za galę a Was zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://nto.plWYMIANY STUDENCKIE

Od roku akademickiego 2004/2005 WSZiA uczestniczy w Programie SOCRATES-ERASMUS.
Program ten umożliwia swobodną wymianę nauczycieli akademickich i studentów.

DSC_4429Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana obecnie nazwa SOCRATES-Erasmus ma podkreślić, że Erasmus jest częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

Aktywny udział polskich uczelni w programie SOCRATES-Erasmus rozpoczął się w roku 1998/99, kiedy to 46 polskich szkół wyższych podpisało kontrakt uczelniany z Komisją Europejską. W roku 2004/05 187 polskich uczelni posiada Kartę Uczelni Erasmusa.

Udział w Programie sprzyja wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk, nawiązywaniu współpracy oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych. Wymiana studentów i kadry dydaktycznej w ramach Programu Socrates-Erasmus odbywa się na podstawie dwustronnych umów podpisanych przez naszą Szkołę z wybranymi uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej tzw. uczelniami partnerskimi.

Podstawową zasadą stypendiów Erasmusa jest pełna uznawalność studiów odbytych w uczelni partnerskiej. Oznacza to, że okres studiów za granicą zastępuje analogiczny okres studiów w WSZiA (w tym egzaminy i inne formy zaliczeń), niezależnie od tego czy treść uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej różni się od programu w uczelni macierzystej.

Studenci wyjeżdżający do uczelni partnerskich realizują program studiów, w oparciu o tzw. Learning Agreement – samodzielnie ułożony przez studenta plan zajęć w uczelni partnerskiej. Plan ten powinien być oficjalnie zaakceptowany przez dziekana wydziału na którym studiuje dany student i stanowi podstawę zaliczenia okresu studiów za granicą. Przedmioty wybrane na uczelni partnerskiej są po powrocie ze stypendium przypisane odpowiednim przedmiotom w WSZiA, a w przypadku konieczności zaliczenia niektórych kursów, student uzupełnia je w dalszym toku studiów. Warunkiem zaliczenia okresu studiów za granicą jest dostarczenie w ustalonym terminie oryginału wykazu zaliczeń, tzw. Transcript of Records. O zaliczeniu przedmiotów decyduje dziekan. Studenci wybrani do uczestnictwa w Programie muszą wykazać się wysoką średnią, osiągnięciami akademickimi i pozaszkolnymi oraz przede wszystkim znajomością języka kraju, w którym zamierzają studiować. W okresie studiów za granicą uzyskują niewielkie stypendium w EURO jako formę dofinansowania pobytu w uczelni zagranicznej, na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem. Są ponadto zwolnieni z opłat czesnego w uczelni partnerskiej. Podczas pobytu na stypendium studenci płaca tylko 30 % czesnego na uczelni macierzystej. Okres studiowania za granicą dla studentów WSZiA nie przekracza jednego semestru.

Informacji udziela koordynator programu Socrates/Erasmus – dr Wojciech Duczmal
pok. 107 w budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 18, 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log