PL / EN / DE / UK


baner

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
“WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC  EDUKACJI I PROFILAKTYKI”

W aspekcie wielowymiarowo uwarunkowanych zmian zachodzących we współczesnym świecie temat edukacji, i tym samym wychowania, jest wciąż aktualnym i ważnym zagadnieniem ukierunkowujących praktyczne działania. Profilaktyka zaś, w dobie współczesnych trendów społecznych, nabiera nowego znaczenia i wymiaru. Narastające zjawisko cyfryzacji świata, zubożenie relacji międzyludzkich, przewartościowana rola rodziny i szkoły, powstawanie nowych zagrożeń i dotąd nieznanych zachowań ryzykownych młodych ludzi inklinują konieczność weryfikacji dotychczasowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także dorosłych.

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie sprawiają, że rodzina i szkoła, stanowiące podstawowe środowiska wychowawcze dziecka, napotykają na szereg ograniczeń, trudności ale też wyzwań natury zewnętrznej i wewnętrznej, które wywierają znamienny wpływ na realizację ich specyficznych wartości, ideałów i norm. Wyzwania współczesności nakazują baczne śledzenie mechanizmów i zjawisk zachodzących w obrębie pozaszkolnego środowiska wychowawczego. Przygotowanie młodego pokolenia do racjonalnego i konstruktywnego spędzania czasu nabiera obecnie szczególnego znaczenia.

Konferencja koncentruje się wokół zjawisk dotyczących edukacji i profilaktyki. Nie ogranicza się jednak tylko do dziecka, jako najważniejszego podmiotu owych oddziaływań.  W toku konferencyjnych rozważań pragniemy także zwrócić uwagę na wizerunek współczesnego rodzica i nauczyciela – związanych z ich rolą problemów, ograniczeń, wyzwań i zagrożeń.

Adresat konferencji
Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków, studentów, doktorantów) i środowisk oświatowych (kadrę kształcącą nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń, doktorantów, studentów i przede wszystkim nauczycieli i rodziców, którym nie jest obojętna przyszłość ich wychowanków.

 W konferencji biorą udział przedstawiciele świata naukowego i praktycy z kraju i zagranicy, m.in. z Ukrainy i Słowacji.

 Cele konferencji:

 • rozpoznanie aktualnego stanu badań teoretycznych i empirycznych w zakresie edukacji i profilaktyki
 • prezentacja praktyk edukacyjnych i profilaktycznych w otoczeniu społecznym
 • wskazanie współczesnych możliwości i zagrożeń związanych z edukacją i profilaktyką
 • wzbudzenie refleksji nad obrazem współczesnych środowisk wychowawczych

Miejsce konferencji:

Budynek Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Ozimska 63
Sala 1 (aula) – część plenarna konferencji;
Sala 101, 110, 221, 222, 106, 104 – obrady w sekcjach, warsztaty

 Debaty konferencyjne będą się odbywać w następujących obszarach:

 • Rola instytucji pozaszkolnych w rozwoju ucznia
 • Edukacja przez sztukę
 • Z praktyki nauczania i wychowania
 • Wyzwania wobec szkoły i pedagoga
 • Problemy współczesnej rodziny
 • Profilaktyka w obliczu współczesnych zagrożeń
 • W świecie technologii
 • Uczeń w szkolnej ławce

Warsztaty
W piątek 15 kwietnia 2016 r. zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach.
Proponowane tematy:

 • Trenuj swój mózg. Wzmacnianie różnych obszarów mózgu.
 • Cyfrowa szkoła. O nowoczesnych metodach nauczania. Jak je umiejętnie wykorzystywać.
 • Wirtualna rzeczywistość – zagraża czy wspiera?
 • Style wychowania a ich wpływ na rozwój dziecka.

 DO POBRANIA:

KONFERENCJA-KOMUNIKAT-I-1.pdf (114 pobrań)
(0 pobrań)
HARMONOGRAM-WYSTĄPIEŃ-KONFERENCYJNYCH-dla-prelegentów.pdf (121 pobrań)

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log