PL / EN / DE / UK


Ekonomiczne Aspekty Losów absolwentów – studia II stopnia

Raport „Ekonomiczne Aspekty Losów absolwentów”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – studia II stopnia 2014 rok,
(Raport dotyczy 138012 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 r.) Warszawa, maj 2016 – wybrane wskaźniki

Wyszczególnienie WSZiA UO PO WSB Poziom ogólnokrajowy
Absolwenci, którzy występują w rejestrach ZUS 93,7 91,4 92,7 94,4 92,1
Absolwenci, którzy nie występują w rejestrach ZUS 6,3 8,6 7,3 5,6 7,2
Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu 0,53 2,52 2,26 1,01 2,01
Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu 0,71 3,36 3,20 1,35 2,44
Średnie miesięczne wynagrodzenie do 30.09.2015 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu 2963.40 1892.77 2166.44 2706.53 2524.42
Średni iloraz średniego miesięcznego wynagrodzenia absolwenta do średniego miesięcznego wynagrodzenia w jego powiecie zamieszkania w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 0,85 0,53 0,61 0,75 0,70

Legenda:
WSZiA – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
UO – Uniwersytet Opolski
PO – Politechnika Opolska
WSB – Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu

Uwaga:
• aż 88,34% absolwentów WSZiA szukało pierwszej pracy przez 0 mies.
• aż 86,8% absolwentów WSZiA szukało pierwszej pracy na umowę o pracę przez 0 mies.

 

Rozkład zarobków absolwentów

Wyszczególnienie WSZiA UO PO WSB Poziom ogólnokrajowy
Pierwsze 20% pracujących absolwentów zarabiało: 1653.68 zł lub mniej 889.87 zł lub mniej 1034.98 zł lub mniej 1331.49 zł lub mniej 1056.90 zł lub mniej
Drugie 20% pracujących absolwentów zarabiało od: 1653.68 do 2302.28 zł 889.87 do 1496.92 zł 1034.98 do 1598.01 zł 1331.49 do 2049.42 zł 1056.90 do 1825.54 zł
Trzecie 20% pracujących absolwentów zarabiało od: 2302.28 do 3078.75 zł 1496.92 do 2022.72 zł 1598.01 do 2161.36 zł 2049.42 do 2772.66 zł 1825.54 do 2608.39 zł
Czwarte 20% pracujących absolwentów zarabiało od: 3078.75 do 4136.44 zł 2022.72 do 2770.75 zł 2161.36 do 2971.58 zł 2772.66 do 3874.30 zł 2608.39 do 3657.04 zł
Piąte 20% pracujących absolwentów zarabiało: 4136.44 zł lub więcej 2770.75 zł lub więcej 2971.58 zł lub więcej 3874.30 zł lub więcej 3657.04 zł lub więcej

 

Rozkład zarobków absolwentów  z tytułu umowy o pracę

Wyszczególnienie WSZiA UO PO WSB Poziom ogólnokrajowy
Pierwsze 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę : 1847.84 zł lub mniej 1421.03 zł lub mniej 1518.09 zł lub mniej 1720.80 zł lub mniej 1666.67 zł lub mniej
Drugie 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę od: 1847.84 do 2516.41 zł 1421.03 do 1849.94 zł 1518.09 do 1882.81 zł 1720.80 do 2268.42 zł 1666.67 do 2190.71 zł
Trzecie 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę od: 2516.41 do 3229.39 zł 1849.94 do 2324.54 zł 1518.09 do 1882.81 zł 2268.42 do 2923.74 zł 2190.71 do 2868.95 zł
Czwarte 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę od: 3229.39 do 4258.41 zł 2324.54 do 2895.41 zł 2487.82 do 3293.20 zł 2923.74 do 3953.06 zł 2190.71 do 2868.95 zł
Piąte 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę od: 4258.41 zł lub więcej 2895.41 zł lub więcej 3293.20 zł lub więcej 3953.06 zł lub więcej 3883.15 zł lub więcej

 

Procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS (według kierunków studiów)

Kierunek studiów WSZiA UO PO WSB*
Zarządzanie 97,3 95,5
Pedagogika niestacjonarne 93 96
Pedagogika stacjonarne 100 92,8

WSB * –  Wydział Zamiejscowy w Opolu

 

Średni iloraz ryzyka bezrobocia do stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (względny wskaźnik

Kierunek studiów WSZiA UO PO WSB*
Zarządzanie 0,41 0,84
Pedagogika niestacjonarne 0,59 1
Pedagogika stacjonarne 0,69 1,35

WSB * – Wydział Zamiejscowy w Opolu

Uwaga:
• im niższy tym lepsza sytuacja absolwentów na rynku pracy.
• brak danych oznacza, że uczelnia nie prowadzi takiego kierunku studiów

 

Średni iloraz zarobków do średnich zarobków w powiecie zamieszkania
(względny wskaźnik zarobków)

Kierunek studiów WSZiA UO PO WSB*
Zarządzanie 0,92 0,72
Pedagogika niestacjonarne 0,74 0,56
Pedagogika stacjonarne 0,83 0,48

WSB * – Wydział Zamiejscowy w Opolu

Uwaga:
• im wyższy tym lepsza sytuacja absolwentów na rynku pracy
• brak danych oznacza, że uczelnia nie prowadzi takiego kierunku studiów

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log