PL / EN / DE / UK


Aktywność seniora jako dobro wspólne – konfenerencja

baner_starosc_2016

Z a p r o s z e n i e
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Opolu

oraz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
zapraszają do udziału w konferencji naukowej
:

„Aktywność seniora jako dobro wspólne”

Opole, 24 listopada (czwartek) 2016 r.
Niedziałkowskiego 18 (budynek WSZiA)

  Niniejsza konferencja jest jedenastą edycją corocznych naukowych spotkań, poświęconych problematyce ludzi w wieku dojrzałej dorosłości. Głównym celem tegorocznej konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania/problemy:

 1. Praca jako czynnik antropotwórczy.
 2. Blaski i cienie wczesnego przechodzenia na emeryturę.
 3. Sposoby minimalizowania społecznych i indywidualnych kosztów przechodzenia (w tym wczesnego przechodzenia) na emeryturę.
 4. Zalety i wady aktywności zawodowej w wieku dojrzałej dorosłości. Dlaczego opłaca się zagospodarować potencjał zawodowy osób trzeciego wieku?
 5. Formy społecznej i politycznej aktywności seniorów.
 6. Czy polityka społeczna wobec osób w wieku dojrzałej dorosłości powinna zakładać, że edukacja i rekreacja to podstawowe formy aktywności seniorów?
 7. W jaki sposób wykorzystać mądrość (doświadczenie) osób w wieku dojrzałej dorosłości?
 8. Jakie wzorce aktywności seniorów są, a jakie powinny być propagowane w mediach?
 9. Swoistość sytuacji osób w wieku dojrzałej dorosłości w środowisku wiejskim.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych środowisk, tj. ludzi nauki, biznesu, administracji, pracowników socjalnych, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, a także do organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 

AKTYWNOŚĆ SENIORA JAKO DOBRO WSPÓLNE – PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 1000
Otwarcie konferencji
:JM Rektor WSZiA prof. dr hab. Marian Duczmal
Godz. 1015 – 1145
Prof. zw. dr hab. Robert Rauze-Rauziński – Losy seniorów w rodzinach podzielonych migracjami zagranicznymi

Prof. dr hab. Tadeusz Olewicz – Wartość pracy w nauce społecznej Kościoła
Dr Jadwiga Ratajczak – Przedsiębiorstwo społeczne jako forma aktywności zawodowej osób w wieku dojrzałej dorosłości
Mgr Edyta Solarska-Halaba – W jaki sposób wykorzystać mądrość osób w wieku dojrzałej dorosłości?
Prof. zw. dr hab. Andrzej W. Jabłoński – Społeczne i polityczne aspekty aktywności seniorów w przestrzeni publicznej

Dyskusja
1145– 1200
Przerwa kawowa
Godz. 1200 – 1400

Mgr Justyna Wójcik – Czy polityka społeczna wobec osób w wieku dojrzałej dorosłości powinna zakładać, że edukacja i rekreacja to podstawowe formy aktywności seniorów?
Mgr Małgorzata Jarosz-Basztabin – Formy społecznej i politycznej aktywności seniorów
Dr Adrianna Paroń – Gminne Rady Seniorów – problem czy wybawienie dla administracji samorządowej?
Mgr Katarzyna Błońska – Pozytywne starzenie się
Magdalena Domicz, Iwona Rechlecka – Oczekiwania osób starszych wobec osób młodych
Mgr Sławomir Kania – Zachowania suicydalne seniorów czyli ciemna strona przechodzenia na emeryturę
Mgr Łukasz Fiebich – Czy starość jest trendy?
Mgr Agnieszka Bąkowska, Mgr Marta Michalska – Aktywność czy bierność- czyli “srebrne tsunami” w przekazie medialnym
Mgr Marta Wójcik – Wizerunek seniora – wolontariusza

 

Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. Marian Duczmal
 • Prof. zw. dr hab. Franciszek Marek
 • Prof. zw. dr hab. Robert Rauze-Rauziński
 • Dr Zdzisław Markiewicz
 • Dr Zenona Nowak – sekretarz

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log