PL / EN / DE / UK


Ekonomiczne Aspekty Losów absolwentów – studia I stopnia

Raport „Ekonomiczne Aspekty Losów absolwentów”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – studia I stopnia 2014 rok,
(Raport dotyczy 188214 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 r.) Warszawa, maj 2016 – wybrane wskaźniki

Wyszczególnienie WSZiA UO PO WSB Poziom ogólnokrajowy
Absolwenci, którzy występują w rejestrach ZUS 91,5 % 49,1% 64,8% 86,9% 65,8
Absolwenci, którzy nie występują w rejestrach ZUS 8,5 % 50,9% 35,2% 13,1% 34,2
Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu 0,90 3,88 5,35 1,79 3,34
Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu 0,98 4,32 5,95 2,09 3,58
Średnie miesięczne wynagrodzenie do 30.09.2015 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu 2791.24 1544.17 1902.30 2229.71 2161.78
Średni iloraz średniego miesięcznego wynagrodzenia absolwenta do średniego miesięcznego wynagrodzenia w jego powiecie zamieszkania w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 0,78 0,44 0,54 0,63 0,61

Legenda:
WSZiA – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
UO – Uniwersytet Opolski
PO – Politechnika Opolska
WSB – Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu

Uwaga:
• aż 85,4% absolwentów WSZiA szukało pierwszej pracy przez 0 mies.
• aż 86,1% absolwentów WSZiA szukało pierwszej pracy na umowę o pracę przez 0 mies.

 

Rozkład zarobków absolwentów

Wyszczególnienie WSZiA UO PO WSB Poziom ogólnokrajowy
Pierwsze 20% pracujących absolwentów zarabiało: 1411.11 zł lub mniej 738.08 zł lub mniej 748.05 zł lub mniej 961.86 zł lub mniej 831.17 zł lub mniej
Drugie 20% pracujących absolwentów zarabiało od: 1411.11 do 2227.72 zł 738.08 do 1141.69 zł 748.05 do 1345.50 zł 961.86 do 1717.17 zł 831.17 do 1577.45 zł
Trzecie 20% pracujących absolwentów zarabiało od: 2227.72  do 3035.83 zł 1141.69  do 1695.33 zł 1345.50 do 1938.16 zł 1717.17 do 2323.18 zł 1577.45 do 2215.07 zł
Czwarte 20% pracujących absolwentów zarabiało od: 3035.83  do 3804.90 zł 1695.33  do 2304.25 zł 1938.16 do 2866.95 zł 2323.18 do 3207.37 zł 2215.07 do 3242.21 zł
Piąte 20% pracujących absolwentów zarabiało: 3804.90 zł lub więcej 2304.25 zł lub więcej 2866.95 zł lub więcej 3207.37 zł lub więcej 3242.21 zł lub więcej

Rozkład zarobków absolwentów z tytułu umowy o pracę

Wyszczególnienie WSZiA UO PO WSB Poziom ogólnokrajowy
Pierwsze 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę : 1687.32 zł lub mniej 1024.02 zł lub mniej 1186.67 zł lub mniej 1538.60 zł lub mniej 1399.81 zł lub mniej
Drugie 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę od: 1687.32 do 2403.77 zł 1024.02 do 1554.28 zł 1186.67 do 1750.00 zł 1538.60 do 1960.46 zł 1399.81 do 1884.01 zł
Trzecie 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę od: 2403.77 do 3087.59 zł 1554.28 do 1971.12 zł 1750.00 do 2292.26 zł 1960.46 do 2535.14 zł 1884.01 do 2545.08 zł
Czwarte 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę od: 3087.59 do 3816.98 1971.12 do 2557.09 zł 2292.26 do 3121.18 zł 2535.14 do 3388.45 zł 2545.08 do 3500.00 zł
Piąte 20% pracujących absolwentów zarabiało z tytułu umowy o pracę od: 3816.98 zł lub więcej 2557.09 zł lub więcej 3121.18 zł lub więcej 3388.45 zł lub więcej 3500.00 zł lub więcej

Procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS (według kierunków studiów)

Kierunek studiów WSZiA UO PO WSB*
Administracja 96,5 47,7 57,8 82,2
Finanse i rachunkowość 100
Logistyka 86,4 63,2 80,4
Zarządzanie 86 51,7 59 92,5
Pedagogika 91 56,6
Praca socjalna 91,7

WSB * – Wydział Zamiejscowy w Opolu

Średni iloraz ryzyka bezrobocia do stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (względny wskaźnik

Kierunek studiów WSZiA UO PO WSB*
Administracja 0,43 0,5 0,22 0,83
Finanse i rachunkowość 2,53
Logistyka 0,29 0,7 0,65
Zarządzanie 0,49 0,85 0,4 0,89
Pedagogika 0,84 0,72
Praca socjalna 0,17

WSB * – Wydział Zamiejscowy w Opolu

Uwaga:
• im niższy tym lepsza sytuacja absolwentów na rynku pracy.
• brak danych oznacza, że uczelnia nie prowadzi takiego kierunku studiów

Średni iloraz zarobków do średnich zarobków w powiecie zamieszkania (względny wskaźnik zarobków)

Kierunek studiów WSZiA UO PO WSB*
Administracja 0,85 0,52 0,43 0,65
Finanse i rachunkowość 0,51
Logistyka 0,75 0,43 0,43
Zarządzanie 1 0,2 0,45 0,59
Pedagogika 0,66 0,72
Praca socjalna 0,72

WSB * – Wydział Zamiejscowy w Opolu

Uwaga:
• im wyższy tym lepsza sytuacja absolwentów na rynku pracy
• brak danych oznacza, że uczelnia nie prowadzi takiego kierunku studiów

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log