PL / EN / DE / UK


Eurologistka i Logistyka Międzynarodowa

Specjalność: EUROLOGISTYKA I LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

Studia na tej specjalności przygotowują studentów do pracy w przedsiębiorstwach związanych z logistyką międzynarodową oraz z całą branżą logistyczną.

WIEDZA:

Studenci uczęszczający na specjalność Eurologistyka i Logistyka Międzynarodowa zdobędą szeroką wiedzę z europejskich standardów działalności gospodarczej, zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych zakresu międzynarodowych strategii logistycznych, organizacji logistyki międzynarodowej, integracji działań logistycznych, a także wielu innych zagadnień związanych z logistyką.

Celem studiów jest zapoznanie studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspektowości międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.
Specjalność Logistyka

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

Oprócz zdobycia szerokiej wiedzy merytorycznej studenci specjalności Eurologistyka i Logistyka Międzynarodowa nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki. W zmieniającym się szybko otoczeniu gospodarczym będą potrafili odnaleźć zarówno nowe możliwości rozwoju, jak i jego potencjalne ograniczenia. Studia te kształcą także umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym oraz wykorzystania nowoczesnych technik telekomunikacyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają  kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w rodzimych przedsiębiorstwach logistycznych działających w skali międzynarodowej, korporacjach zagranicznych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym m.in. jako specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz  przemysłowych. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz firmach doradczych, a umiejętności zdobyte w trakcie praktyk studenckich podnoszą wartość studentów jako potencjalnych pracowników. Nasi absolwenci zatrudniani są w kraju i zagranicą w największych i najbardziej uznanych przedsiębiorstwach, a nierzadko realizują się zawodowo prowadząc z sukcesem własną działalność gospodarczą

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log