PL / EN / DE / UK


Konferencja Naukowa “Aktywność seniora jako wartość”

baner_starosc_2015Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

„Aktywność seniora jako wartość”

Opole, 16 listopada (poniedziałek) 2015 r.
Ozimska 63 (budynek WSZiA)

 Niniejsza konferencja jest dziesiątą edycją corocznych naukowych spotkań, poświęconych problematyce ludzi sędziwych. Głównym celem tegorocznej konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

  1. Jak zagospodarować potencjał osób w wieku dojrzałej dorosłości?
  2. Jakie warunki powinny zostać stworzone, aby osoby w wieku dojrzałej dorosłości mogły realizować formy aktywności nakierowane na niezależność, samorozwój (np. fizyczny, intelektualny, duchowy), rzecz środowiska życia?
  3. Jakie ryzyko wiąże się ze starością? Jak mu zapobiegać w różnych jego postaciach?

Program konferencji:

Godz. 915 – 955
Rejestracja i wydawanie materiałów konferencyjnych
– Wyższa Szkoła Zarzadzania i Administracji w Oplu, ul. Ozimska 63

Godz. 1000  Otwarcie konferencji:
JM Rektor WSZiA prof. dr hab. Marian Duczmal
Dyrektor MOPR dr Zdzisław Markiewicz

SESJA  PLENARNA

Moderator –  prof. dr hab. Tadeusz Olewicz

1015  Prof. zw. dr hab. Robert Rauze-Rauziński
Regionalna i lokalna polityka społeczna wobec procesu starzenia się ludności do 2035r.

1030   Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych
Paradygmat aktywnego starzenia się i perspektywa zasłużonego odpoczynku a osobista korzyść w starości

1145  Prof. dr hab. Halina Worach-Kardas
Aktywność społeczna i zawodowa osób w wieku późnej dorosłości – możliwości i ograniczenia

1100  Prof. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska
Kto obroni najsłabszych, czyli bezradność staruszków wobec przemocy

1115   Dr  n. med. Sławomir Tubek
Szpital bezpieczny dla seniora?

 1130 – 1145  Dyskusja

1145 – 1210  Przerwa kawowa

1210– 1225   Występ chóru „Bagatela” z Domu Dziennego Pobytu „Magda -Maria”
Wystawa prac malarskich seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Magda -Maria”

PRACA W SEKCJACH

Sekcja I   (sala nr 1)

Moderator –  prof. zw. dr hab. Robert Rauze-Rauziński

1230– 1245  S. prof. dr hab. Maria B. Pecyna
Arkana sfery duchowej człowieka w wieku poprodukcyjnym

1245– 1300   Prof. dr hab. Tadeusz Olewicz
O pracy wewnętrznej

 1300– 1315   Mgr Katarzyna Błońska
Aktywność – klucz do szczęśliwej starości

1315– 1330   Dr Małgorzata Turbiarz
 „Tajemnica” ludzi żyjących  najdłużej

1330– 1345  Mgr Karolina Faszynka, mgr Karolina Korczewska
Ruch i taniec w pracy z osobami starszymi. Podsumowanie Warsztatów Twórczych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Opolu

 1345– 1400   Mgr Ewa Leśniak
Metody terapii psychologicznej i terapii zajęciowej dla osób starszych

1400– 1425   Dyskusja

Sekcja II  (sala nr 110)

Moderator –  prof. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

1230– 1245  Dr Krystyna Łangowska-Marcinowska
Seniorzy o znaczeniu aktywności w okresie późnej dorosłości

 1245– 1300   Mgr Marcin Bulak
Od niedołężności do aktywności. Zróżnicowane oblicza przeżywania starości w świetle doświadczeń zawodowych ratownika medycznego

 1300– 1315   Mgr Irena Dratwa
Choroba seniora jako sytuacja trudna  i jej psychospołeczne następstwa

 1315– 1330   Dr Stanisław Marek
Trudności w życiu codziennym seniora

 1330– 1345  Mgr Justyna Wójcik
Ryzyko pobytu seniora w Domu Pomocy Społecznej

 1345– 1400   Mgr Łukasz Fiebich
Świadomie klikający senior

1400– 1425   Dyskusja

1430          ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych środowisk, tj. ludzi nauki, biznesu, administracji, pracowników socjalnych, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, a także do organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji do 30 września 2015 roku. Zgłoszenia można przesyłać tradycyjną pocztą  na adres Wydziału Pedagogicznego (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Wydział Pedagogiczny, ul. Ozimska 63, 45-368 Opole) lub per e-mail [z.nowak@poczta.wszia.opole.pl].

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 15.10.2015r.

Opłata konferencyjna w wysokości 100 zł, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, poczęstunek, publikację recenzowanej monografii.

Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.

Artykuł pokonferencyjny o objętości 20-40 tysięcy znaków, zgodny z wymaganiami redakcyjnymi (tekst w edytorze Word 97, tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim, przypisy na dole strony), należy przesłać do najpóźniej do 30 grudnia 2015 roku na adres: . Za zgłoszone artykuły autorzy nie otrzymają honorarium.

Recenzowana monografia zostanie opublikowana, a egzemplarze autorskie rozesłane uczestnikom.

KARTA-ZGŁOSZENIA.doc (164 pobrania)

Komitet Naukowy Konferencj

Prof. dr hab. Franciszek Marek  – przewodniczący
Prof. dr hab. Marian Duczmal
Prof. zw. dr hab. Robert Rauze-Rauziński
Prof. zw. dr hab. Andrzej W. Jabłoński
Dr Zenona Nowak – sekretarz

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log