PL / EN / DE / UK


Eurologistyka i transport

Specjalizacja: EUROLOGISTYKA I TRANSPORT

Studia na specjalności Eurologistyka i transport kształcą studentów z zakresu szeroko rozumianej problematyki zarządzania w sferze logistyki i transportu europejskiego

WIEDZA:

Absolwenci specjalności Eurologistyka i transport zdobędą wiedzę z zakresu takich przedmiotów jak: ekonomika transportu; zarządzanie łańcuchem dostaw; transport w logistyce; eurologistyka; podstawy marketingu; zarządzanie logistyką

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu: zarządzania łańcuchem dostaw; projektowania procesów kształtowania funkcji transportowo-magazynowych; zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie; zarządzania infrastrukturą informacyjno-decyzyjną, w tym, związaną z komputerowym wspomaganiem decyzji dotyczących kształtowania się procesów logistyczno-transportowych w skali globalnej; wykorzystywania instrumentów marketingowych w logistyce.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci specjalności Eurologistyka i transport będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w firmie; pracowników logistycznych centrów dystrybucji,; kierowników średniego szczebla zarządzania odpowiedzialnych za gospodarkę transportowo-magazynową w firmie; członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw,; menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw,; samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą,; doradców z dziedziny zarządzania logistyczno-transportowego w firmach konsultingowych.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log