PL / EN / DE / UK


Rachunkowość i finanse

Specjalność: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

Studia na tej specjalności są kierowane do dla przyszłych specjalistów posiadających umiejętności kierowania, samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwie. Specjalizacja ta przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz instytucji sektora prywatnego i publicznego, jak również do pracy w bankach.

WIEDZA:

Program specjalizacji obejmuje m.in. takie zagadnienia i efekty kształcenia, jak: prowadzenie ksiąg rachunkowych, podstawy prawa gospodarczego, zasady rachunkowości bankowej, sprawozdawczość finansowa, formy i zasady obrotu pieniężnego, rachunkowość finansowa,  zasady funkcjonowania polityki gospodarczej państwa w tym polityki monetarnej, fiskalnej a także funkcjonowanie rynku kapitałowego i pieniężnego.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące m.in.: analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa, efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, sporządzania sprawozdań finansowych i bilansów firmy, prowadzenia ksiąg rachunkowych, kierowania polityką finansową przedsiębiorstwa.

 PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowisku: analityka finansowego, księgowego, dyrektora finansowego. Wiedza zdobyta na tej specjalności umożliwia znalezienie zatrudnienia w działach finansowych, jako osoby odpowiedzialne za kształtowaniu polityki finansowej przedsiębiorstwa.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log