PL / EN / DE / UK


Analityk finansowy

Specjalność: ANALITYK FINANSOWY

Specjalność ta dostarcza szerokiej wiedzy z zakresu finansów, a jednocześnie kształtuje warsztat absolwenta umożliwiający mu efektywną analizę danych finansowych. Wśród przedmiotów specjalizacyjnych ograniczonego wyboru znajdują się zagadnienia z wszystkich obszarów finansów rynkowych, ze szczególnym wskazaniem na ich praktyczne aspekty ilościowe. Specjalność ma przygotować do zdobycia uprawnień certyfikowanych/ licencjonowanych w kraju i za granicą (np. CFA, makler papierów wartościowych, czy doradca inwestycyjny).

WIEDZA:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, rynków finansowych, rachunkowości, analizy i interpretacji zjawisk finansowych.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Absolwent nabywa umiejętność analizy sprawozdań finansowych, przez co staje się współtwórcą polityki finansowej firmy. Osoby, które pragną pracować w tym zawodzie, znajdą zatrudnienie na stanowiskach związanych z księgowością i gospodarką finansową przedsiębiorstw, w bankach, firmach konsultingowych jak również w urzędach i jednostkach administracyjnych.

Absolwent reprezentuje postawę społecznie odpowiedzialną, cechuje się rzetelnością w wykonywaniu obowiązków zawodowych, obiektywnością i uczciwością.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci specjalności Audyt i controlling znajdą zatrudnienie w: komórkach audytu wewnętrznego jednostek gospodarczych; biurach rachunkowych; instytucjach i przedsiębiorstwach w działach finansów, controllingu, analiz lub rachunkowości zarządczej; firmach konsultingowych; sektorze usług finansowych – bankach, funduszach inwestycyjnych oraz firmach ubezpieczeniowych; organizacjach non-profit; jednostkach budżetowych związanych z administracją rządową i samorządową.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log