PL / EN / DE / UK


Audyt i controlling

Specjalność: AUDYT I CONTROLLING

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w komórkach odpowiedzialnych za kontrolę i poprawę funkcjonowania organizacji.

WIEDZA:
Absolwenci specjalności Audyt i controlling zdobędą wiedzę dotyczącą: teoretycznych aspektów funkcjonowania systemu controllingu oraz audytu; tworzenia oraz analizy funkcjonowania i oceny komórek kontroli finansowej i audytu; metodologii i procedur audytu; narzędzi wykorzystywanych w controllingu operacyjnym i strategicznym; regulacji dotyczących organizacji i zasad przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Po ukończeniu studiów absolwenci tej specjalności będą w stanie: badać dowody księgowe oraz zapisy w księgach rachunkowych; oceniać system gromadzenia środków publicznych oraz dysponowania nimi, a także gospodarowania mieniem; oceniać efektywność i gospodarność zarządzania finansowego; konstruować, wdrażać i rozwijać systemy controllingu w przedsiębiorstwie; zarządzać finansami przedsiębiorstw.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci specjalności Audyt i controlling znajdą zatrudnienie w: komórkach audytu wewnętrznego jednostek gospodarczych; biurach rachunkowych; instytucjach i przedsiębiorstwach w działach finansów, controllingu, analiz lub rachunkowości zarządczej; firmach konsultingowych; sektorze usług finansowych – bankach, funduszach inwestycyjnych oraz firmach ubezpieczeniowych; organizacjach non-profit; jednostkach budżetowych związanych z administracją rządową i samorządową.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log