PL / EN / DE / UK


Logistics management

Specjalność: LOGISTICS MANAGEMENT

Na rynku edukacyjnym w Polsce Zarządzanie w logistyce nie są nową specjalnością, aczkolwiek prowadzone w języku angielskim są bardzo rzadką ofertą. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jako pierwsza uczelnia w województwie opolskim oferuje taką specjalizację prowadzoną w języku angielskim. Analizując ofertę kształcenia w obszarze Zarządzania w logistyce można zauważyć, że została ona zbudowana pod kątem potrzeb przedsiębiorstw, których jedną z działalności jest logistyka.

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące m.in.: logistyki i łańcucha dostaw, centrów logistycznych i ich infrastruktury, logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, stosowania metod i technik zarządzania logistycznego, organizacji i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, oraz istoty logistycznej obsługi klienta

Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze indywidualnej działalności gospodarczej lub pracy w jednostkach produkcyjnych i usługowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach spedycji krajowej i międzynarodowej, przedsiębiorstwach komunikacyjnych. Ponadto, dobra znajomość języka angielskiego z zakresu logistyki pozwoli naszym absolwentom na łatwe odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

Program nowej specjalności zakłada m.in. następujące wykłady specjalistyczne:

  • Logistics – marketing management
  • The use of methods and techniques of logistics management
  • Organization and execution of operational logistics activities in economic entities
  • Sustainable supply chain
  • Integrated information systems in business management
  • Inteligent supply chain
  • Management of logistics processes

Zajęcia będą w dużym stopniu prowadzone przez praktyków, którzy na konkretnych przykładach z ich pracy zawodowej będą przekazywali studentom wiedzę praktyczną, w wyniku czego absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log