PL / EN / DE / UK


Rynek finansowy

Specjalność: RYNEK FINANSOWY

Celem specjalności rynek finansowy jest kształcenie profesjonalnej kadry, posiadającej szeroką wiedzę z zakresu bankowości w aspekcie polskiego i europejskiego rynku usług bankowych i przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach finansowych.

WIEDZA:
Absolwent specjalności uzyskuje m.in. wiedzę z zakresu: zastosowania w praktyce podstawowych i zaawansowanych instrumentów finansowych; rozumienia i samodzielnego analizowania celów i realizacji polityki pieniężnej, wpływu sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie sektora bankowego oraz stabilność systemu finansowego; umiejętnego kalkulowania składek ubezpieczeniowych i prawidłowego wyceniania ryzyka; funkcjonowania instytucji finansowych: banków komercyjnych, banków inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i domów maklerskich

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Absolwent posiada umiejętności w zakresie: przygotowywania i oceniania planów finansowych i inwestycyjnych; interpretowania i analizowania wyników finansowych przedsiębiorstwa; kształtowania prawidłowej struktury kapitałów przedsiębiorstwa; zarządzania finansami w krótkim i długim okresie; oceniania projektów inwestycyjnych; przygotowywania pakietu działań związanych z monitoringiem kosztów; znajomości mechanizmów działania banku centralnego, zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz systemów pieniężnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci specjalności Rynek finansowy są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych takich jak: banki komercyjne; oddziały Narodowego Banku Polskiego; fundusze inwestycyjne i emerytalne; towarzystwa ubezpieczeniowe; domy maklerskie. Ponadto absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowych firm oraz w firmach doradztwa finansowego i inwestycyjnego.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log