PL / EN / DE / UK


Ekologistyka

Specjalność: EKOLOGISTYKA

Na rynku edukacyjnym w Polsce Ekologistyka jest nową specjalnością. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jako pierwsza uczelnia w województwie opolskim oferuje taką specjalizację. Analizując ofertę kształcenia w obszarze ekologistyki i gospodarki odpadami w ramach specjalności w WSZiA można zauważyć, że została ona zbudowana pod kątem potrzeb przedsiębiorstw, których podstawową działalnością jest gospodarka odpadami. Tematyka tych studiów dotyczy kierowania procesami w takich podmiotach, ponadto studia te dostarczają umiejętności i wiedzę techniczną niezbędną do prowadzenia działań z zakresu unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Ponadto, nasza oferta edukacyjna związana jest ściśle z obszarem logistyki zwrotnej. Może mieć to szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych chcących realizować dodatkowo działania w zakresie logistyki zwrotnej, ale również dla firm ekologistycznych oferujących obsługę takich procesów. Jednym z głównych wyzwań, które braliśmy pod uwagę, konstruując program i charakter nowej specjalności było utworzenie takiego programu zajęć, w wyniku którego absolwenci tej specjalności będą umieli skoordynować działania ekologiczne z podstawową działalnością przedsiębiorstwa i trwale ograniczyć negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko oraz zapewnienie trwałej korzyści ekonomicznej przedsiębiorstwu.

Program nowej specjalności zakłada m.in. następujące wykłady specjalistyczne:

 • Zrównoważony łańcuch dostaw ECSM
 • Greenwashing
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR
 • Logistyka odzysku w praktyce
 • Audyt logistyki odzysku
 • Ekologiczne aspekty polityki transportowej
 • Proekologiczne aspekty zarządzania logistyką
 • Logistyka odpadów komunalnych i recykling materiałów odpadowych
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Normy środowiskowe
 • obowiązki dla przedsiębiorców
 • Ekoinnowacyjność i technologie środowiskowe

Zajęcia będą w dużym stopniu prowadzone przez praktyków, którzy na konkretnych przykładach z ich pracy zawodowej będą przekazywali studentom wiedzę praktyczną, w wyniku czego absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log