PL / EN / DE / UK


Logistyka w biznesie

Specjalność: LOGISTYKA W BIZNESIE

Studia na tej specjalności przygotowują studentów z zakresu problematyki zarządzania w sferze logistyki.

WIEDZA:
Program specjalności obejmuje takie przedmioty, jak: logistyka zaopatrzenia, zarządzanie logistyczno-marketingowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka dystrybucji, logistyka międzynarodowa, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, infrastruktura logistyczna, logistyczna obsługa klienta.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności z zakresu m.in.: logistyki i łańcucha dostaw, centrów logistycznych i ich infrastruktury, logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, stosowania metod i technik zarządzania logistycznego, organizacji i realizacji operacyjnej działalności logistycznej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach produkcyjnych i usługowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach spedycji krajowej i międzynarodowej, przedsiębiorstwach komunikacyjnych zajmując stanowiska: menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w skali mikro i makro; menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw; pracowników logistycznych centrów dystrybucji; menagerów i kierowników odpowiedzialnych za gospodarkę logistyczną w firmie.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log