PL / EN / DE / UK


Transport krajowy i międzynarodowy

Specjalność: TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

Studia na tej specjalności kształcą studentów z zakresu szeroko rozumianej problematyki zarządzania w sferze logistyki i transportu europejskiego.

WIEDZA:
Program specjalności obejmuje takie przedmioty, jak: logistyczna obsługa klienta; zarządzanie łańcuchem dostaw; transport w logistyce; eurologistyka; podstawy marketingu; zarządzanie logistyczno-marketingowe.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące m.in.: zarządzania łańcuchem dostaw; procesów kształtowania funkcji transportowo-magazynowych; spedycji i zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie; infrastruktury informacyjno-decyzyjnej, w tym związanej z komputerowym wspomaganiem decyzji dotyczących kształtowania się procesów logistyczno-transportowych w skali globalnej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w firmie; pracowników logistycznych centrów dystrybucji; kierowników średniego szczebla zarządzania odpowiedzialnych za gospodarkę transportowo-magazynową w firmie; członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw; menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw; samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą; doradców z dziedziny zarządzania logistyczno-transportowego w firmach konsultingowych.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log