PL / EN / DE / UK


Asystent rodziny

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy w charakterze asystenta rodziny. Podczas studiów słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu wsparcia dla rodzin.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:

 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne
 • psychologia rozwojowa
 • pomoc społeczna
 • metodyka pracy asystenta
 • profilaktyka społeczna
 • komunikacja interpersonalna
 • metodyka pracy z rodziną
 • mediacja w rodzinie

 

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi umiejętności:

 • pracy z rodziną oraz jej czonkami
 • współpracy z pracownikami socjalnymi
 • współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinom

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent jest przygotowywany do pracy w  placówkach pomocy społecznej oraz organizacjach działaących na rzecz rodzin.

Możliwe miejsca pracy to:

 • placówki pomocy społecznej takie jak Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej
 • organizacje pozarządowe
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log