PL / EN / DE / UK


Pedagogika medialna

Specjalność: PEDAGOGIKA MEDIALNA

Specjalności Pedagogika medialna przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi z wykorzystaniem różnego rodzaju środków multimedialnych. Absolwent po ukończeniu tej specjalności będzie potrafił prowadzić działania opiekuńczo-wychowawcze używając współczesne media i technologie informacyjne.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich treści kształcenia, jak: pedagogika medialna, metodyka edukacji medialnej, projektowanie działań pedagogicznych, psychologia pracy i organizacji, czy też multimedia w edukacji.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi umiejętności: prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimediów; projektowaniem oddziaływań pedagogicznych z uwzględnieniem technologii informacyjnej; prowadzeniem zajęć na platformie elearningowej; tworzenia dydaktycznych materiałów multimedialnych. Studenci nabędą również kompetencje społeczne związane ze świadomością swojej wiedzy, potrzebą ciągłego dokształcania się, profesjonalnym przygotowaniem do podejmowanych oddziaływań pedagogicznych oraz przestrzeganiem zasad etycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem i osobami dorosłymi oraz instytucjach zajmujących się oddziaływaniami opiekuńczo-wychowawczymi, profilaktycznymi, kulturalno-oświatowymi, dydaktycznymi, czy też prowadzącymi terapię zajęciową. Możliwe miejsca pracy to: placówki oświatowe; warsztaty terapii zajęciowej; ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe; internaty i bursy; domy dziecka; pogotowia opiekuńcze; świetlice środowiskowe i szkolne; instytucje kulturalno-oświatowe; centra kształcenia ustawicznego.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log