PL / EN / DE / UK


Pedagogika pracy i ekonomia społeczna

Specjalność przygotowuje Słuchaczy do pracy z zespołem uwzględniając relacje człowiek-wychowanie, człowiek-praca. W trakcie studiów Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki pracy oraz ekonomii społecznej. Studenci po ukończeniu kierunku mogą skutecznie prowadzić rekrutację oraz planować i realizować system motywacyjny pracowników firmy, jak również współtworzyć organizacje pożytku publicznego i zarządzać nimi.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:

 • psychologia pracy i organizacji
 • ocenianie efektów pracy
 • pedagogika pracy
 • psychologia procesów grupowych
 • rynek pracy i bezrobocie
 • prawo ekonomii społecznej
 • powstawanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej
 • pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi:

 • wiedzę z zakresu poradnictwa pracy, planowania kariery, organizacji szkoleń, zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
 • umiejętności profesjonalnego rozpoznawania sytuacji konfliktowych w pracy
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w miejscu pracy
 • umiejętności prowadzenia badań naukowych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy w samorządzie lokalnym, administracji publicznej oraz organizacjach pożytku publicznego.

Mogą podjąć prace w takich instytucjach, jak:

 • Urzędy Pracy
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje rządowe i pozarządowe
 • innowacyjne przedsiębiorstwa
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • spółdzielnie socjalne
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log