PL / EN / DE / UK


Pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem

Specjalność: PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Współczesny, ciągle rozwijający się rynek pracy wymaga profesjonalnego doradztwa i pomocy osobom stojących przed wyborem lub zmianą drogi zawodowej. Absolwenci tej specjalności są w stanie ukierunkować w wyborze najlepszych rozwiązań, spełniających możliwości osób poszukujących zatrudnienia, ale także trafiających w realne potrzeby rynku pracy. Studenci po ukończeniu kierunku mogą skutecznie prowadzić rekrutację oraz planować i realizować system motywacyjny pracowników firmy, jak również zachęcać do doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania stosownie do aktualnego rynku pracy.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: system bezpieczeństwa narodowego i zarządzanie kryzysowe; zarządzanie bezpieczeństwem publicznym; psychologia pracy i organizacji; pedagogika pracy; doradztwo zawodowe; psychologia procesów grupowych; mediacje i negocjacje; rynek pracy i bezrobocie.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi: wiedzę z zakresu poradnictwa pracy, planowania kariery, zarządzania personelem, organizacji szkoleń; umiejętności profesjonalnego rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa oraz planowania i koordynacji działań służb reagowania kryzysowego i społeczności lokalnej; umiejętności prowadzenia badań naukowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy w samorządzie lokalnym, sztabach związanych z zarządzaniem kryzysowym, grupach wpierających ofiary kryzysu, klęsk i katastrof oraz organizacjach niosących pomoc humanitarną. Mogą podjąć prace w takich instytucjach, jak: biura planowania karier ; Urzędy Pracy; firmy doradcze i szkolące w zakresie orientacji i reorientacji zawodowe; działy kadr i szkoleń wszelkiego rodzaju firm i instytucji; Komendy Policji; jednostki Straży Pożarnej; Służby Obrony Cywilne; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się zarządzaniem kryzysowym; instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się organizacją pomocy humanitarnej; Stacje Caritas; Ośrodki Interwencji Kryzysowej.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log