PL / EN / DE / UK


Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność przygotowuje Słuchaczy do pracy z zespołem uwzględniając relacje człowiek-wychowanie, człowiek-praca. W trakcie studiów Słuchacze zdobędą więdze z zakresu zarządzania personelem uwzględniającą prawidłowości związane z pedagogiką pracy. Studenci po ukończeniu kierunku mogą skutecznie prowadzić rekrutację oraz planować i realizować system motywacyjny pracowników firmy, jak również zachęcać do doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania stosownie do aktualnego rynku pracy.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • psychologia pracy i organizacji
 • ocenianie efektów pracy
 • pedagogika pracy
 • doradztwo zawodowe
 • psychologia procesów grupowych
 • mediacje i negocjacje
 • rynek pracy i bezrobocie

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi:

 • wiedzę z zakresu poradnictwa pracy, planowania kariery, zarządzania personelem, organizacji szkoleń
 • umiejętności profesjonalnego rozpoznawania sytuacji konfliktowych w pracy
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w miejscu pracy
 • umiejętności prowadzenia badań naukowych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy w samorządzie lokalnym, administracji publicznej oraz nowoczesnych firmach, w skłąd których wchodzi personel z interdyscyplinarną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami.

Mogą podjąć prace w takich instytucjach, jak:

 • biura planowania kariery
 • Urzędy Pracy
 • firmy doradcze i szkolące w zakresie orientacji i reorientacji zawodowej
 • działy kadr i szkoleń wszelkiego rodzaju firm i instytucji
 • Komendy Policji
 • jednosti samorządu terytorialnego
 • instytucje rządowe i pozarządowe
 • innowacyjne przedsiębiorstwa
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log