PL / EN / DE / UK


Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (tylko dla Absolwentów studiów I stopnia na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

Studenci przygotowywani są do pracy z dziećmi, zarówno w charakterze wychowawców, jak i pedagogów. W przyszłości będą pełnić ważne role w rozwoju i kształceniu młodego człowieka —wyposażają go w elementarna wiedzę, kształtują postawy i nawyki, rozwijają twórcze myślenie, kreują osobowość oraz przygotowują do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacji.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: edukacja matematyczna z metodyką; edukacja polonistyczna z metodyką emisja głosu; metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej; pedagogika wczesnoszkolna; psychologia kliniczna; psychologia wychowawcza; pedagogika przedszkolna; metodyka edukacji przedszkolnej; warsztaty metodyki przedszkolnej; warsztat kompetencji pedagogicznych nauczyciela; profilaktyka społeczna wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego; warsztat zastępowania agresji; praca z dzieckiem nadpobudliwym i zahamowanym; wykład monograficzny.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Specjalizacja ta wyposaża absolwenta w kompetencje i umiejętności: tworzenia i prawidłowej oceny procesów pedagogicznych, wychowawczych oraz rozwojowych dziecka; kompetentnej analizy i oceny możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży; umiejętności profilaktyczne dotyczące zagrożeń w procesie nauczania i wychowania; umiejętności prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w nauczaniu zintegrowanym; umiejętności artystycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent specjalizacji jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasach od I do III oraz przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego.
Możliwe miejsca pracy: instytucje oświatowe; placówki opiekuńcze; placówki pomocy dziecku; przedszkole publiczne i prywatne, szkoła podstawowa; prywatne placówki szkolne; placówki wspierające rodzinę dysfunkcyjną; instytucje organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży; instytucje prowadząc działalność na rzecz dziecka i rodziny.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log