PL / EN / DE / UK


Pedagogika zdrowia i pedagogika opiekuńcza

Specjalność: PEDAGOGIKA ZDROWIA I PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

Student jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach służby zdrowia i opiekuńczych oraz inicjowania, a także uczestnictwa w działaniach na płaszczyźnie szeroko pojętej diagnozy, promocji zdrowia, pomocy i opieki pedagogicznej z uwzględnieniem wychowania zdrowotnego.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: pedagogika zdrowia, teoria wychowania, edukacja zdrowotna, formy pracy opiekuńczej, pedagogika specjalna, problemy zdrowotne i społeczne współczesnego człowieka, instytucje doradztwa społecznego, organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia, pedagogika rodziny, polityka zdrowotna, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, promocja i profilaktyka zdrowia, przedmiot dyplomowania, psychologia kliniczna, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej, metodyka wychowania zdrowotnego, wybrane elementy zdrowia publicznego, wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
Absolwent będzie wyposażony w kompetencje i umiejętności: prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi funkcjonującymi w normie zdrowotnej lub na pograniczu zdrowia i choroby, realizowania działań z zakresu edukowania, wychowania i promocji zdrowia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalizacji są między innymi następujące placówki: placówki Narodowego Funduszu Zdrowia, placówki oświatowe pozaszkolne, sanatoria, koła PCK, wszystkich pracowników zatrudnionych w oddziałach szpitalnych, ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe związane z ochroną zdrowia, hospicja i inne oddziały opieki paliatywnej i długoterminowej, placówki usamodzielniające, oddziały integracyjne, świetlice środowiskowe i szkolne, internaty i bursy.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log