PL / EN / DE / UK


Resocjalizacja i kryminologia

Resocjalizacja i kryminologia

Specjalność Resocjalizacja i kryminologia umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim. To także możliwość zdobycia wiedzy na temat zastosowania różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości oraz diagnozowania trendów przestępczości. Studia kształtują też umiejętności identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

Absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętności w zakresie:

  • pracy y z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie
  • pracy z osadzonymi i uzależnionymi
  • trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem
  • rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu resocjalizacji i kryminologii,
  • oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami,
  •  znajomości mechanizmów przygotowania i popełniania czynów zabronionych,
  • wyjaśniania zjawisk przestępczości oraz jego poszczególnych rodzajów

Możliwe miejsca pracy:

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnych instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka oraz są przygotowani do pracy mającej na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszanie ich skutków i ochronę przed ponownym ich wystąpieniem.
Potencjalne miejsca pracy absolwenta: Areszt Śledczy; Komenda Policji; Zakład Karny; Policyjna Izba Dziecka; Pogotowie Opiekuńcze; Zakład Wychowawczy; Zakład Poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log