PL / EN / DE / UK


Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność: ZARZĄDZANIE FINANSAMI i RACHUNKOWOŚĆ

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych i administracji publicznej. Studia w ramach specjalności wyposażają w aktualną wiedzę z rachunkowości i zarządzania finansami oraz umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i zarządzania finansami w różnych jednostkach.

WIEDZA:

Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu: ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, funkcjonowania małych i średnich firm, metod oceny kondycji finansowej podmiotów prywatnych i publicznych, obowiązujących podstaw prawnych oraz obciążeń podatkowych; sposobów pozyskiwania kredytów i gwarancji bankowych; programów informatycznych oraz innych narzędzi wspierających prowadzenie podmiotów rynkowych, małych i średnich firm; technik marketingowych wykorzystywanych przez sektor MŚP.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

Absolwenci będą potrafili: sporządzać sprawozdania finansowe; prowadzić księgi rachunkowe; rozliczać podatki, a także stosować ulgi, zwolnienia i odliczenia przewidziane w przepisach prawa podatkowego; wyszukiwać dogodne możliwości kredytowe finansowania przedsiębiorstwa; wykorzystywać księgowe programy informatyczne; efektywnie zarządzać zasobami przedsiębiorstwa; przygotowywać projekty finansowane ze środków unijnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci będą przygotowani do pracy w: księgowości jednostek prywatnych i publicznych; działach finansowych, jako osoby odpowiedzialne za kształtowaniu polityki finansowej podmiotów; w firmach, w których będą odpowiedzialni za pozyskiwaniem środków na inwestycje z programów unijnych służących wsparciu działalności gospodarczej; biurach rachunkowych, w których będą rozliczać działalność firm z sektora MŚP; agencjach konsultingowych, w których będą badać rynek oraz analizować działania konkurencji; zarządach firm, gdzie będą odpowiadać za politykę finansową ; różnego rodzaju firmach jako analitycy finansowi, którzy na podstawie dokumentacji rachunkowej będą oceniać możliwości finansowe firmy.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log