PL / EN / DE / UK


Zarządzania bezpieczeństwem w biznesie i administracji

Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Studia z zakresu specjalności Zarządzania bezpieczeństwem w biznesie i administracji mają charakter doskonalący i przygotowują do pełnienia roli menedżerów i pracowników jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmach i podmiotach gospodarczych, a także instytucjach państwowych i samorządowych. Program specjalności uwzględnia zarówno przedmioty prawnicze, jak i z zakresu zarządzania organizacjami, zarówno w sektorze przedsiębiorstw oraz w sferze administracji.

Celem studiów jest m.in. wykształcenie lub podwyższenie kwalifikacji menedżerów i pracowników jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmach i podmiotach gospodarczych a także instytucjach państwowych i samorządowych.

Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji będzie m.in. posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje:

  • z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa;
  • znaczenia informacji w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi oraz przedsiębiorstwem,
  • z zakresu nauk o przedsiębiorczości i administracji;
  • regulujące bezpieczeństwo gospodarcze przedsiębiorstw w tym: analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w organizacji ;
  • z zakresu bezpieczeństwa informacji;
  • zarządzania projektami, w tym: dofinansowanych przez środki Unii Europejskiej i Budżet Państwa, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie aktami prawnymi;
  • z zakresu funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • dotyczące zarządzania kryzysowego, ciągłością działania i incydentami;
  • rozwijające zdolności komunikacji kryzysowej i współpracy z mediami.

Absolwenci studiów Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji o charakterze biznesowym (firmy, spółki, korporacje) lub jednostce administracji publicznej (państwowej lub samorządowej). Pozwolą na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania bezpieczeństwem oraz komunikacji w sytuacjach kryzysowych i bezpieczeństwa medialnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• instytucje administracji publicznej;
• samorządy;
• instytucje bezpieczeństwa publicznego;
• fundusze i agencje państwowe;
• przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe;
• organizacje pożytku publicznego;
• organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa (Izby Gospodarcze, Stowarzyszenia Pracodawców, Izby Rzemieślnicze, itp. ;
• pracownik do spraw zarządzania jakością i środowiskiem;
• pracownik odpowiedzialny za ochronę danych osobowych;
• konsultant i doradca;
• instytucje Krajowej Administracji Skarbowej.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log