PL / EN / DE / UK


Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej

Specjalność: ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ, EDUKACYJNEJ I SPOŁECZNEJ

Specjalność  skierowana jest   do przyszłych pracowników i menedżerów instytucji usług społecznych, w tym szczególnie : opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej. Jej celem jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr  wyposażonych w kompetencje niezbędne do profesjonalnego zarządzania usługami społecznymi. Absolwenci studiów dysponować będą  teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania instytucjami usług społecznych w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

WIEDZA:

Program specjalizacji obejmuje zagadnienia z zakresu: nowoczesnej organizacji i zarządzania instytucjami usług społecznych, zarządzania produkcją i usługami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania  informacją i innowacjami, ekonomii,  prawa,  prawnej ochrony informacji, zamówień publicznych, polityki społecznej, metod analizy rynku i ryzyka, marketingu w handlu i usługach, logistyczno – marketingowej  obsługi klienta, nowoczesnych technologii informacyjnych, etyki zawodowej, , negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej i public relations.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

Wybór tej specjalności pozwoli studentom zdobyć umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • rozpoznawania, określania i rozwiązywania problemów  z zakresu zarzadzania usługami społecznymi,
 • stosowania nowoczesnych metod organizacji i zarządzania,
 • wykorzystania technik informacyjnych w zarządzaniu organizacją,
 • praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi w tworzeniu strategii firmy,
 • korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej,
 • interpretacji i stosowania prawa w obszarze zarządzania organizacją,
 • identyfikacji źródeł finansowania usług społecznych,
 • podejmowania optymalnych decyzji w warunkach konkurencji, niepewności i ryzyka,

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • Menedżerów, pracowników instytucji usług społecznych w sektorze publicznym, w tym : opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej,
 • Menedżerów, pracowników w firmach prywatnych działających w obszarze opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej,
 • Pracowników instytucji administracji rządowej i samorządowej,
 • Pracowników organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log