PL / EN / DE / UK


Zarządzanie personelem

Specjalność:  ZARZĄDZANIE PERSONELEM I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Specjalność zarządzanie personelem psychologia w biznesie przygotowuje studentów do pełnienia funkcji kierowniczych w odniesieniu do czynnika ludzkiego na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pozwala na przygotowanie praktycznych umiejętności zastosowania psychologii w biznesie

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich zagadnień, jak:

 • zarządzanie w administracji publicznej
 • kultura organizacyjna przedsiębiorstw
 • psychologia
 • zarządzanie zmianami
 • zarządzanie innowacjami
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w zjednoczonej Europie
 • pomoc psychologiczna jako element wsparcia logistycznego w sytuacjach kryzysowych

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczącą:

 • praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania personelem
 • psychosocjologicznych mechanizmów oddziaływań społecznych
 • metodologii komunikowania się
 • stylistyki wypowiedzi publicznej
 • wykorzystania socjotechniki w kontaktach interpersonalnych
 • wykorzystania psychologii do motywowania pracowników
 • radzenia sobie w biznesowych sytuacjach konfliktowych
 • skutecznego komunikowania się w biznesie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, kierowników, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za zarządzanie czynnikiem ludzkim i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zarządzających na różnych szczeblach organizacyjnych instytucji państwowych i samorządowych,
 • kierowników średniego szczebla zarządzania, w tym odpowiedzialnych za komunikację z rynkiem i marketing
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własny biznes,
 • pracowników firm doradczych z zakresu tzw. “łowców głów”
 • pracowników szeroko rozumianej sfery usług, w tym szczególnie bankowości, ubezpieczeń i turystyki.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log