PL / EN / DE / UK


Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia ról menedżerskich, dostarcza kompendium wiedzy niezbędnej do zarządzania różnymi aspektami działalności firm oraz całymi przedsiębiorstwami.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • modelowanie finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • kultura organizacyjna przedsiębiorstw
 • ocena ryzyka walutowego w firmie
 • podstawy efektywności zarządzania logistycznego
 • strategie podmiotów rynkowych
 • zarządzanie wiedzą
 • wybrane modele makroekonomiczne
 • sytuacje kryzysowe w gromadzeniu i przechowywaniu informacji w przedsiębiorstwie
 • koncepcje zarządzania
 • zarządzanie innowacjami
 • trening umiejętności kierowniczych
 • negocjacje w biznesie
 • zarządzanie jakością
 • przedsiębiorczość

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące:

 • ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju przedsiębiorstw,
 • rozwoju przedsiębiorstwa,
 • zarządzania personelem, innowacjami, produkcją, jakością,
 • organizacji i kierowania zespołami pracowników,
 • systemów motywacyjnych,
 • finansów firmy, rachunkowości oraz systemów podatkowych
 • metod rozwiązywania zagadnień logistycznych przedsiębiorstwa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za produkcję, marketing, logistykę i sprzedaż na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • kierowników średniego szczebla zarządzania,
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw,
 • doradców z dziedziny zarządzania pracujących w firmach konsultingowych i doradczych.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log