PL / EN / DE / UK


Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją

Specjalność: ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I DYSTRYBUCJĄ

Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją obejmuje szereg procesów, takich jak m.in.: planowanie, organizowanie i kontrola pracy zespołu sprzedawców, pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z pośrednikami oraz zarządzanie marketingiem czy logistyką. Osoby odpowiedzialne za ten obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa mają bezpośredni kontakt z klientami, stąd też ważnym jest by kompetencje związane z: rozpoznawaniem zachowań nabywców, przygotowaniem oferty, komunikowaniem się z odbiorcami oraz utrzymywaniem z nimi właściwych relacji.

Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją jest procesem złożonym, wymagającym znajomości zasad, metod i instrumentów oddziaływania na rynek docelowy oraz tworzenia wartości dodatkowej dla klienta.

Celem studiów na tej specjalności jest przede wszystkim jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sferze dystrybucji, budowania relacji z klienta-mi, aspektów prawnych współpracy w kanałach dystrybucji, merchandisingu, marketingu partnerskiego, programów lojalnościowych i zarządzania na rynku B2B. Jej celem jest również przygotowanie do pracy wymagającej sprawnego posługiwania się zasadami i technikami zarządzania dystrybucją i sprzedażą.

Specjalność Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją pozwoli na rozszerzenie wiedzy, umiejętności i dodatkowych kompetencji. Wybierając tę specjalność studenci nabywają specjalistyczną wiedzę dotyczącą:

 • strategii sprzedaży, nowoczesnych technologii sprzedaży, organizacji zespołów sprzedażowych,
 • dystrybucji, techniki i organizacji handlu, logistyki,
 • zachowań konsumentów, analiz rynku, marketingu międzynarodowego
 • obsługi klienta, CRM – zarządzania kontaktami z klientem,
 • programów informatycznych wspomagających sprzedaż i dystrybucję,
 • strategii marketingowych i konkurencyjnych;
 • negocjacji i współpracy z partnerami biznesowymi.

Wartym podkreślenia jest udział w procesie dydaktycznym wykładowców o duży do-świadczeniu praktycznym. Dzięki temu m.in. absolwenci specjalności będą posiadali prak-tyczne umiejętności związane z:

 • zdolnością pozyskiwania nabywców,
 • tworzeniem i organizowaniem handlu, w tym praktycznych umiejętności działania w środowisku handlu wirtualnego (e-commerce),
 • motywowaniem pracowników,
 • wysoką sprawnością obsługiwania klientów. ,
 • identyfikowaniem, badaniem, projektowaniem, planowaniem i podejmowaniem decyzji dotyczących sprzedaży i dystrybucji,
 • posiada umiejętność sprawnego komunikowania się, klarownego i logicznego formułowania opinii, autoprezentacji i publicznego występowania,
 • posługiwania się językiem obcym, w tym językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania sprzedażą i dystrybucją,
 • wdrażaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem dystrybucji i sprzedaży,
 • z podejmowaniem decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w obszarze zarządzania sprzedażą;
 • jest przygotowany do kierowania i pracy w zespołach związanych z zarządzaniem sprzedażą przedsiębiorstwa;
 • ma świadomość znaczenia i umiejętność wykorzystywania własnej kreatywności i innowacyjnych rozwiązań dla zwiększania efektów własnych działań,
 • posiada umiejętność sprawnego komunikowania się, klarownego i logicznego formułowania opinii w mowie i piśmie, autoprezentacji i publicznego występowania, wykorzystania narzędzi informatycznych oraz posługiwania się językiem obcym, w tym językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania;

Sukces rynkowy zależy od umiejętności sprzedawania. Specjaliści z tej dziedziny są najczęściej poszukiwani przez pracodawców – przedsiębiorstw działających na różnych rynkach dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Firmy poszukują osób, którzy rozwiążą ich problemy sprzedażowe, zaprojektują lub udoskonalą rozwiązania dystrybucyjne, będą zarządzać długotrwałymi relacjami z klientami. Praca w zespole, realizacji samodzielnych projektów, otwartość na nowe rozwiązania, zdolność do wprowadzania innowacji, etyczne zachowanie w biznesie to wybrane kompetencje, jakie posiada absolwent specjalności Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych na stanowiskach menedżerskich ds. sprzedaży, dystrybucji, marketingu i logistyki,

A także na stanowiskach:

 • specjalisty  do spraw zakupu i sprzedaży,
 • specjalisty do spraw planowania sprzedaży,
 • specjalisty do spraw kontaktów z klientami,
 • specjalisty do spraw handlu zagranicznego,
 • analityka rynku,
 • menadżerów zespołów sprzedażowych,
 • doradców i opiekunów klientów, agentów handlowych,
 • trenerów i coachów sprzedaży,
 • przedstawiciela handlowego.

Proces i treści kształcenia pozwolą również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log