PL / EN / DE / UK


Zarządzanie w administracji

Specjalność: ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do sprawowania funkcji kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach pozarządowych.

WIEDZA:

Program specjalności obejmuje takie przedmioty specjalizacyjne, jak:

 • bezpieczeństwo obywateli jako zadanie samorządu. Rola i miejsce straży granicznej/gminnej
 • zarządzanie kryzysowe w aspekcie zadań samorządu województwa
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • administracyjne prawo gospodarcze
 • polityka regionalna i fundusze strukturalne
 • społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gmin i obszarów lokalnych
 • podstawy prawa europejskiego
 • strategie zarządzanie w administracji rządowej i samorządowej
 • zarządzanie informacją w administracji publicznej
 • organizacje społeczne w polityce państwa
 • polityka społeczna

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące:

 • strategii zarządzania w administracji
 • systemów władzy lokalnej
 • polityki społecznej
 • funkcjonowania administracji w świetle standardów europejskich
 • społeczno-regionalnych aspektów integracji europejskiej
 • problematyki współpracy przygranicznej i pełnionej roli w tym zakresie przez organy administracji i instytucje pozarządowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalność będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze:

 • zarządzających w sferze administracji państwowej i samorządowej
 • pracowników instytucji pozarządowych
 • pracowników firm podejmujących działania w zakresie współpracy przygranicznej
 • specjalistów administracji zajmujących się polityką społeczną
 • urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych
 • agendach rządowych i samorządowych oraz organizacjach społecznych kreujących strategie rozwoju regionów.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log