PL / EN / DE / UK


Zarządzanie w agrobiznesie

Specjalność: ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE

Celem specjalności jest: wykształcenie samodzielnych producentów i przetwórców żywności na skalę przedsiębiorstwa rodzinnego. Nauka projektowania i realizacji przedsięwzięć o zadowalającej rentowności. Nauka trafnego analizowania warunków środowiska i poszukiwania okoliczności sprzyjających przedsięwzięciom. Przekazywanie dobrych obyczajów w produkcji i przetwarzaniu żywności,  szacunku do przyrody, tradycji i kultury.

WIEDZA:

Absolwent tej specjalności posiądzie rozległą wiedzę o perspektywach i potrzebach działalności ludzkiej w produkcji żywności i kształtowania środowiska. Pozna uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe w podejmowaniu tej działalności.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

Wybór tej specjalności pozwoli studentom zdobyć umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • gromadzenia informacji dotyczących produkcji i przetwarzania żywności oraz innych działań w tym obrębie.
 • rozpoznawania i określania problemów dotyczących takiej działalności.
 • projektowania i stosowania nowoczesnych metod zarządzania przedsięwzięciami.
 • przeprowadzania badań i analiz strategicznych w produkcji i przetwarzania żywności,
 • tworzenia i wdrażania koncepcji rozwojowych,
 • wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • podejmowania optymalnych decyzji w warunkach konkurencji, niepewności i ryzyka,
 • samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencyjnego rynku i z pozycji partnerstwa gospodarczego.
 • świadomość zaszczytnej odpowiedzialności za produkcję i przetwarzanie żywności oraz kształtowanie środowiska przyrodniczego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności, będą mogli:

 • prowadzić samodzielnie w małym rodzinnym przedsiębiorstwie działalność rolniczą, hodowlaną, ogrodniczą i warzywniczą.
 • prowadzić samodzielnie małe rodzinne przetwórnie żywności: młyny, piekarnie, mleczarnie, serowarnie, masarnie, wyroby fermentacji, przetwórstwo owoców i warzyw.
 • pełnić w środowisku wiejskim funkcję menadżera, instruktora, doradcy, członka struktur samorządowych i pracownika instytucji okołorolniczych.
 • oferować swoje wysokie kwalifikacje już aktywnym podmiotom gospodarczym z obszaru produkcji i przetwarzania żywności.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log