PL / EN / DE / UK


Opłaty 2018/2019 w semestrze letnim

OPŁATY 2019/2020 semestr letni

  Sprawdź swój indywidualny numer konta 
 

Tabela 2. Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

   III – V sem. I stopnia  –  III sem. II stopnia VI sem. I stopnia  –  IV sem. II stopnia
Wpłata jednorazowa za semestr do:  Kwota: Kwota:
31.01.2020r.  1 600 zł 1 750 zł
lub wpłaty w 4 ratach:       
Terminy rat:       
07.02.2020r.
07.03.2020r.
04.04.2020r.
09.05.2020r. 
425 zł
425 zł
425 zł
425 zł
425 zł
425 zł
425 zł
575 zł
UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150zł.
 
Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 77 402 19 00 wew.  3
kwestura@poczta.wszia.opole.pl

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log