PL / EN / DE / UK


Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021 – semestr zimowy (nabór październikowy)

OPŁATY 2020/2021 semestr letni (nabór październikowy)

  Sprawdź swój indywidualny numer konta 

Tabela 1. Pierwszy semestr – studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Wpłata jednorazowa za semestr do:  Kwota:
31.05.2020r.
30.06.2020r.
31.07.2020r.
31.08.22020r.
30.09.2020r.
700 zł
800 zł
900 zł
1000 zł
1100 zł
lub wpłaty w 4 ratach w terminach:   
10.10.2020r.
07.11.2020r.
05.12.2020r.
09.01.2021r.
325zł
325zł
325zł
325zł 
UWAGA! Wpłatę za studiów  II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony.
   

Tabela 4. Studia podyplomowe

STUDIA DWUSEMESTRALNE
     Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 07-11-2020)    1 100 zł 950 zł
II semestr (płatne do 26-03-2021)    1 450 zł 1 200 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 23-10-2020)    1 050 zł 900 zł
II semestr (płatne do 13-02-2021)    1 400 zł 1 150 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 23.10.2020)    2 400 2 000 zł
 
STUDIA TRZYSEMESTRALNE
     Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 07-11-2020)    1 000 zł 850 zł
II semestr (płatne do 26-03-2021)    1 000 zł 850 zł
III semestr (płatne do 09-07-2021)    1 150 zł 1 000 zł 
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 23.10.2020)
II semestr
(płatne do 13.02.2021)
III semestr
(płatne do 11.06.2021)
   950 zł
950 zł
1 100 zł
800 zł
800 zł
950 zł 
Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry
(płatne do 23.10.2020)    2 950 zł 2 500 zł
 
SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
     Opłaty podstawowe  Absolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do do 07.11.2020)    1 450 zł  1 350 zł
II semestr (płatne do 26.03.2021)    1 650 zł  1 550 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 23.10.2020)    1 400 zł  1 300 zł
II semestr (płatne do 13.02.2021)    1 600 zł  1 500 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 23.10.2020)    2 950 zł 2 750 zł 
      
SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
     Opłaty podstawowe   Absolwenci WSZiA
Wpłata za    
I semestr (płatne do do 07.11.2020)    950 zł  900zł
II semestr (płatne do 26.03.2021)    1 150 zł  1 100zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 23.10.2020)    900 zł 850zł
II semestr (płatne do 13.02.2021)     1 100 zł  1 050zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 23.10.2020)    1 950 zł 1 850zł
   
DIALOG MOTYWUJĄCY
I semestr (płatne do do 07.11.2020)    1 600 zł 1 600zł
II semestr (płatne do 26.03.2021)    1 600 zł  1 600zł
PROMOCJE

  • Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
  • Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe i otrzymają rabat w wysokości 1100zł.
       
Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 77 402 19 00 wew.  3
kwestura@poczta.wszia.opole.pl

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log