PL / EN / DE / UK


Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej

OWES

ORGANIZATORZY:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Gmina Tarnów Opolski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy WSZiA w Opolu
Opolskie Centrum Inicjatyw Pozarządowych

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 9:00 — Otwarcie konferencji — prof. dr hab. Marian Duczmal Rektor WSZiA w Opolu
 • 9:10–9:30 — Przedstawiciel Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
 • 9:30–9:45 — dr Dorota Piechowicz-Witoń (OCWiP)  — Jak skutecznie animować społeczność lokalną – źródła sukcesu, przyczyny niepowodzeń
 • 9:45–10:00 — Magdalena Chudowska — Dobre praktyki w Gminie Tarnów Opolski
 • 10:00–10:15 — Marek Maleika — Działalność spółdzielni socjalnej „Solidnie i czysto”
 • 10:15–10:30 — Urszula Dworaczek — Działalność spółdzielni socjalnej „Opole”
 • 10:30–10:50 — Przerwa kawowa
 • 10:50–11:05 — Anna Jurczyk-Miżejewska (Perunica) – Czy spółdzielnie socjalne mogą działać w branżach kreatywnych?
 • 11:05–11:20 — Wojciech Goleński — Przedsiębiorstwo społeczne a zrównoważony rozwój
 • 11:20–11:35 — Anna Jurczyk-Miżejewska (ROPS w Opolu) — Zadania w zakresie ekonomii społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie opolskim
 • 11:35–11:50 — Krystian Warzecha (OWES Krapkowice) — Działalność OWES w Krapkowicach
 • 11:50–12:05 — Marcin Oleksiuk (OWES Opole) — Funkcjonowanie OWES w Opolu – doświadczenia i wnioski na przyszłość
 • 12:05–12:35 — Podsumowanie

 

Termin: 11 czerwca 2015r.

Godzina: 9:00

Miejsce: ul. Ozimska 63, sala 101

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log