PL / EN / DE / UK


PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z NEURODYDAKTYKA – I st.

Specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z NEURODYDAKTYKĄ

Neurony to ostatnio bardzo modny wśród pedagogów temat. Najnowsze badania pokazują, że tworzenie właściwego środowiska wychowawczego decyduje o tym czym będą zajmować się dzieci. Aktywność uczniów znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej. Dlatego w ramach studiów będzie można uczyć się tego jak projektować i prowadzić zajęcia aby były one najlepszym sposobem rozwijania mózgu i wykorzystania potencjału ucznia.Studia oparte są na innowacyjnym programie nauczania, zaś zajęcia prowadzone przez fachowców doświadczonych w neurodydaktyce.
Studia przeznaczone są dla osób, które chcą dowiedzieć się jak pracuje mózg dziecka i jak wykorzystać jego możliwości poznawcze, co zrobić, żeby jeszcze lepiej pobudzać dzieci do myślenia i jak odpowiednio dobrać styl nauczania do stylu uczenia się, a także jak postępować z dzieckiem by uwierzyło we własne możliwości?
Studenci przygotowywani są do pracy z dziećmi, zarówno w charakterze wychowawców, jak i pedagogów. W przyszłości będą pełnić ważne role w rozwoju i kształceniu młodego człowieka — wyposażają go w elementarna wiedzę, kształtują postawy i nawyki, rozwijają twórcze myślenie, kreują osobowość oraz przygotowują do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacji.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: neurodydaktyka, neuropedagogika, a także edukacja matematyczna z metodyką, edukacja polonistyczna z metodyką emisja głosu, metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika wczesnoszkolna; psychologia kliniczna, psychologia wychowawcza, pedagogika przedszkolna, metodyka edukacji przedszkolnej, warsztaty metodyki przedszkolnej; warsztat kompetencji pedagogicznych nauczyciela, profilaktyka społeczna wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, warsztat zastępowania agresji, praca z dzieckiem nadpobudliwym i zahamowanym. W ramach studiów podyplomowych zdobędziecie Państwo informacje na temat psychologii poznawczej, inteligencji wielorakiej, neurobiologicznych podstaw funkcjonowania mózgu, psychologii osiągnięć szkolnych uczniów oraz nauczania polisensorycznego. Ponadto będziecie Państwo brać udział w treningu kreatywności, w warsztatach umiejętności wychowawczych i terenowych. Poznacie metody pracy coacha, tutora i animatora kultury. Dowiecie się Państwo o metodach nauczania przyjaznych mózgowi i terapii biofeedback. Duża część zajęć będzie poświęcona zagadnieniom związanym z kreowaniem i wprowadzaniem do procesu dydaktycznego i wychowawczego metod pracy opartych na założeniach neurodydaktyki.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Specjalizacja ta wyposaża absolwenta w kompetencje i umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w kreowaniu i wprowadzaniu do procesu dydaktycznego i wychowawczego metod pracy opartych na założeniach neurodydaktyki. Student nauczyć się tworzenia i prawidłowej oceny procesów pedagogicznych, wychowawczych oraz rozwojowych dziecka. Nabędzie kompetencje do analizy i oceny możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży; nauczyć się tworzyć programy profilaktyczne dotyczące zagrożeń w procesie nauczania i wychowania a także nabędzie  umiejętności prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w nauczaniu zintegrowanym. Studia wyposażają w umiejętności artystycznych. Istotą specjalizacji jest wyposażenie studenta w umiejętności, które pozwolą mu na wykorzystywanie wiedzy na temat funkcjonowania i właściwości mózgu w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent specjalizacji jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasach od I do III oraz przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego.
Możliwe miejsca pracy: instytucje oświatowe; placówki opiekuńcze; placówki pomocy dziecku; przedszkole publiczne i prywatne, szkoła podstawowa; prywatne placówki szkolne; placówki wspierające rodzinę dysfunkcyjną; instytucje organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży; instytucje prowadząc działalność na rzecz dziecka i rodziny.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log