PL / EN / DE / UK


Konferencja “Samowychowanie do dorosłości” 6.11.2014 r.

School books on desk

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU
oraz
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  W OPOLU
mają zaszczyt zaprosić na popularno-naukową konferencję pn. 

SAMOWYCHOWANIE
DO DOJRZAŁEJ DOROSŁOŚCI

 Opole, 6 listopada 2014 roku

 HONOROWY PATRONAT
logo_mpips_nowe (1)

PROGRAM KONFERENCJI

 10:00     Otwarcie konferencji przez Jego Magnificencję Rektora WSZiA w Opolu Prof. dr hab. Mariana Duczmal

moderator: prof. Stanisław Rogala

10:15     prof. zw. dr hab. Robert Rauze-Rauziński (WSZiA): Społeczne konsekwencje starzenia się polskiego społeczeństwa

10:30     prof. zw. dr hab. Adam Zych (DSW we Wrocławiu)W poszukiwaniu nowej perspektywy rozwoju: Moderacja czy retardacja “trzeciego poziomu dojrzałości”?

10:45     Danuta Podgórni (Uniwersytet III-go Wieku w Nysie): Wyjść z ramy – wizerunek współczesnego seniora

11:00     Danuta Bajak (OZRiOS w Opolu): Koła Gospodyń Wiejskich jako ośrodek aktywizacji i międzypokoleniowej współpracy

11:15     dr Stanisław Marek (MOPR w Opolu): DPS w Strzelcach Opolskich jako miejsce aktywizacji pensjonariuszy

11:30     Zdzisław Markiewicz (MOPR w Opolu): Metody zagospodarowania potencjału klientów dziennych ośrodków wsparcia

11:45 – przerwa

moderator: prof. dr hab. Adam Zych

12:15     prof. zw. dr hab. Franciszek Marek (WSZiA)Uroki dojrzałej dorosłości

12:15     Dr Jarosław Czepczarz (WSZiA): Zdrowa starość zależy od nas

12:30     Irena Dratwa (absolwentka Pedagogiki WSZiA): Czy poczucie sensowności życia jest warunkiem godnej starości?

12:45     prof. dr hab. Tadeusz Olewicz (WSZiA): Co to znaczy godnie żyć?

13:00     dr Joanna Wawrzyniak (AHE w Łodzi): Wizja własnej starości osób  pracujących z seniorami

13:15     Prof. dr hab. Stanisław Rogala (WSZiA): Buntowniczość postaw seniorek wobec ról przypisywanych im przez społeczne otoczenie

13:30     Dyskusja

Konferencji towarzyszy:

  • wystawa prac słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Nysie
  • prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich

Konferencja rozpocznie się 6 listopada (czwartek) 2014  r. o godzinie 10:00 w budynku WSZiA w Opolu na ul. Ozimskiej 63, s. 1. 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log