PL / EN / DE / UK

Trwa ładowanie ...

Szlachetna paczka

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wesprzeć tak szlachetną inicjatywę. Trzymamy kciuki za galę a Was zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://nto.plKsiążki na sprzedaż

Książki na sprzedaż

Nazwa

Rok wydania

Cena stara

Cena nowa

Red.nauk. M.Duczmal, W.Potwora „Orientacja rynkowa a zarządzanie”,

Opole 2002

59,44 zł

10,50 zł

Pod red.nauk.Z.Nowak „Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe”

Opole 2002

53,19 zł

10,50 zł

Pod red. nauk. M.Duczmala „Wymiary globalizacji aspekty społeczno – ekonomiczne”

Opole 2002

36,98 zł

10,50 zł

Pod red. nauk. B.Ćwiertniaka „Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia.”

Opole 1998

45 zł

10,50 zł

Pod red. nauk. B.Ćwiertniaka „Prawo pracy, zabezpieczenia społeczne. (z aktualnych zagadnień).”

Opole 2001

69,90 zł

10,50 zł

W.Lesiuk, M.Lis, A.Trzcielińska – Polus „Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Doświadczenia pierwszej dekady.”

Opole 2001

20 zł

10,50 zł

S.Korczyński „Rzeczywisty i postulowany obraz nauczyciela”

Opole 2001

42,07 zł

10,50 zł

Pod red.nauk. M.Duczmal, W.Potwora „Wybrane problemy współczesnego zarządzania”

Opole 1999

40,00 zł

10,50 zł

Pod red. nauk. Z.Mikołajewicza „ Opolskie Roczniki Ekonomiczne. Tom XVI. Gospodarka Śląska Opolskiego w okresie transformacji 1990-2000”

Opole 2001

67,00 zł

10,50 zł

K.Szczygielski „Zarządzanie przestrzenią. Wybrane zagadnienia z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej”

Opole 2003

49,69 zł

21 zł

S.Malarski „Regiony i euroregiony. Zagadnienia organizacyjne, prawne, administracyjne”

Opole 2003

45,00 zł

10,50 zł

J.Jagas„Uwarunkowania efektywności polskiej transformacji”

Opole 2003

64,20 zł

10,50 zł

P.Żukowski „Podstawy zarządzania organizacją”

Opole 2002

26,25 zł

Pod red. nauk. M.Duczmala „Nowoczesne koncepcje i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości”

Opole 2003

49,78 zł

10,50 zł

Pod red. nauk. M.Lisa „Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym”

Opole 2004

50,00 zł

26,25 zł

Pod red. nauk. M.Duczmala i W.Potwory „Modelowanie procesów zarządzania”

Opole 2004

63,48 zł

10,50 zł

J.Jagas „Efektywność polskiej transformacji”

Opole 2004

35,00 zł

15,75 zł

Red. nauk. M.Duczmal, T.Pokusa „Przejawy i instrumenty nowoczesnego zarządzania”

Opole 2004

71,63 zł

10,50 zł

Pod red. nauk. Z.Jasińskiego, S. Kaczora „Wybrane problemy edukacji i eurointegracji”,

Opole 2005

48,32 zł

26,25 zł

Pod red. nauk. A.W. Jabłońskiego, Z.M.Nowak „Demokracja –społeczeństwo – globalizacja. W kręgu problemów współczesnej demokracji”,

Opole 2005

80,60 zł

15,75 zł

B. Nierenberg „Komunikacja rynkowa. Techniki sprzedaży.”

Opole 2005

25,00 zł

21 zł

Z.Machelski „Wprowadzenie do polityki społecznej”,

Opole 2005

39,55 zł

26,25 zł

Pod red. nauk. M.Duczmala, B.Nierenberga „Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej”

Opole 2005

51,33 zł

21 zł

Pod red. nauk. E.Smak, D.Widelaka „Edukacja w dobie integracji europejskiej”

Opole 2006

35,00 zł

21 zł

R.Broszkiewicz, M.Duczmal, A.Broszkiewicz „Analiza i projekcja procesów ekonomiczno-finansowych.(studium przypadków).”

Opole 2006

35,00 zł

31,50 zł

Red. nauk. M.Duczmal, T.Pokusa „Dylematy teorii i praktyki zarządzania t.1: Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania”. Opole

67,30zł

26,25 zł

Pod redakcją naukową M.Duczmala i T.Pokusy „Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom 2: Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali” Opole 2006

52,50 zł

26,25 zł

K.Szczygielski „Geografia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe.”

Opole 2006

26,25 zł

Cz. Banach „Bibliografia strategii rozwoju i reformy systemu edukacji w Polsce (wydawnictwa zwarte 1989-2006).”

Opole 2007

10,50zł

M.Duczmal, D.Potwora, W.Potwora „Przedsiębiorstwo-zarządzanie (z) sukcesem: orientacja na marketing i strategię.”

Opole 2007

42,49zł

31,50 zł

Pod red. nauk. Z.M.Nowak, R.Rauzińskiego „Śląsk 2020. Czynniki i strategie rozwoju.”

Opole 2007

48,00zł

26,25 zł

Prac. zbior. pod red. nauk. S.Kaczora i D.Widelaka „Tworzenie warunków dobrego funkcjonowania szkoły wyższej”

Opole 2007

37,55zł

21 zł

Pod red. nauk. M.Duczmala, T.Pokusy „Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania”

Opole 2007

65,57zł

21 zł

R. Rauziński, K. Szczygielski „Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej śląska opolskiego wczoraj i dziś”

Opole 2008

50zł

26,25 zł

Pod red. nauk. M. Duczmala, T. Pokusy „Przejawy i formy nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej”

Opole 2008

51,89zł

26,25 zł

Pod red. nauk. M. Duczmala, T. Pokusy „Ekonomiczno-społeczne problemy współczesnego zarządzania i komunikacji”

Opole 2008

103,79,08zł

26,25 zł

Red. nauk. S. Kaczor, D. Kowalska, D. Widelak „Szkoły wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie”

Opole 2008

57,87zł

26,25 zł

Red. Edmund Nowak „Dzieci – żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych”

Opole 2008

15,75 zł

Red. nauk. R. Broszkiewicz „Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego”

Opole 2009

36,75 zł

Red. nauk. S. Rogala „Społeczna empatia a ludzie starsi”

Opole 2009

21 zł

Red. Tadeusz Pokusa, Witold Potwora, Józef Kaczmarek „Nauka w służbie wartości”

Opole 2009

40,95 zł

s. M. B. Pecyna, „Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się”,

Opole 2010

36,75 zł

Red. nauk. S. Rogala, „Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne”,

Opole 2010

29,40 zł

Red. nauk. T. Pokusa, „Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy ekonomiczno-społeczne”,

Opole 2010.

36,75 zł

s. M. B. Pecyna, „Predyktory przezwyciężania dysleksji rozwojowej – doświadczenia pedagogiczne”,

Opole 2011

22,05 zł

M. Lis, Z. Nowak, „Przyczynek do refleksji nad kulturą Górnego Śląska”,

Opole 2011

22,05 zł

Red. nauk. Stanisław Rogala “Pamiętaj o swojej starości”,

Opole 2011

21 zł

Red. nauk. Tadeusz Pokusa, “Przejawy wielowymiarowości i współczesnego zarządzania”,

Opole 2011

52,50 zł

Marian Duczmal, Agnieszka Tłuczak, “Statystyka matematyczna w zarządzaniu”,

Opole 2012

26,25 zł

Red. nauk. Stanisław Rogala, “Praca a długowieczność”,

Opole 2012

26,25 zł

Red. nauk Tadeusz Pokusa, Marian Duczmal, “Zarządzanie, logistyka, finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy”,

Opole 2012

42 zł

Red. nauk. Tadeusz Pokusa, Wojciech Duczmal, “Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy”,

Opole 2012

42 zł

Jarosław Czepczarz, “Humanistyczny wymiar rehabilitacji ruchowej”,

Opole 2012 42 zł

Marian Duczmal, “Efektywność działania obiektów struktury terytorialnej”,

Opole 2013 37 zł

Władysław Wornalkiewicz, “Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej”,

Opole 2013 37 zł

Red. nauk. Franciszek Marek, Sławomir Śliwa, “O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia”,

Opole 2012 31,50 zł

Red. nauk. Wojciech Duczmal, Sławomir Śliwa, „Współczesność na rozdrożu? O edukacji, wychowaniu i profilaktyce słów kilka”,

Opole 2013  26,25 zł

Red. nauk. Stanisław Rogala, „Kobieta i czas”,

Opole 2013  21 zł

Maria Bogumiła Pecyna, “Stres oksydacyjny w diagnostyce i terapii dysleksji rozwojowej w doświadczeniach pedagogicznych”,

Opole 2013 31,50 zł

Red. nauk. Tadeusz Pokusa, “Zarządzanie, logistyka – koncepcje, procesy, narzędzia”,

Opole 2013 31,50 zł

Red. nauk. Marian Duczmal, Tadeusz Pokusa “Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji – innowacyjność, komunikacja”

Opole 2013 31,50

Red. nauk. Dorota Kowalska, Urszula Strzelczyk-Radula, “Ważne sprawy naszych uczniów”,

Opole 2014 21 zł

Red. nauk. Marian Duczmal “Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie”

Opole 2014 21 zł

Red. Kowalski Mirosław, Śliwa Sławomir, Kowalska Ewa, „Education and social rehabilitation – two road, one goal (European context)”,

Opole 2014 21 zł

Marian Duczmal “Metody optymalizacji w zarządzaniu”,

Opole 2014 31,50 zł

Władysław Wornalkiewicz „Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania. Cz. 1”,

Opole 2014 30 zł

Władysław Wornalkiewicz “Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania. Cz. 2”

Opole 2014 30 zł

Sławomir Śliwa “Profilaktyka pedagogiczna”

Opole 2015 31,50

Władysław Wornalkiewicz “Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”

Opole 2015 31,50

s. Maria B. Pecyna, Henryk Filipowski “Uwięziony uczeń wart uwagi, nauczycieli resocjalizujących portret własny w rekonstrukcji ich uczniów”

Opole 2015 31,50

Władysław Wornalkiewicz, Wojciech Duczmal “Elementy inżynierii i analizy systemów zarządzania. Wybrane aspekty logistyczne”

Opole 2019 30 zł

« wstecz

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log